Kiracılar ve ev sahiplerinin arasındaki uyuşmazlıklara her gün bir yenisi ekleniyor. AA’nın haberine göre İzmir'de bir ev sahibi 900TL olan kirayı, TÜFE’ye göre güncelleyerek 1500TL olarak güncelledi ve kiracısına yeni kira bedelini ödemesini istedi. Kiracı  yeni kira bedelini üç ay boyunca 1400TL olarak ödedi, ancak gücü yetmeyince kirayı 1250TL olarak ödemeye devam etti.
Ev sahibi kiraların eksik ödendiği iddiası ile tahliye talepli olarak önce icra dairesine, ardından mahkemeye başvurdu. Mahkeme, bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için de "kötü niyet tazminatı" ödenmesine karar verdi. 

Mahkeme kararıyla, kiracının bir süre zamlı kirayı ödemiş olsa da kira zammı sınırlanmasından faydalanabileceğine ve bu haliyle dava açılırsa kötü niyet tazminatı almaya hak kazandığına hükmetmiş oldu.

İHTİYACIM VAR YALANINA DA TAZMİNAT

Ev sahipleri kiracıları bazen kendilerinin veya birinci derece yakınlarının ihtiyaçları için de tahliye edebiliyorlar. Ancak bu durumda ev sahibinin evi kullanmaya gerçekten ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekiyor.

Borçlar Kanunumuzun 350. maddesi 

“Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz…Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. “ hükmüyle kirayı vereni bu konuda dürüst olmaya da zorluyor, ancak bazen evin yeniden kiraya verilmesi o kadar karlı oluyor ki ev sahipleri bu tazminatları ödemeye razı oluyorlar. Yine bu maddenin uygulanabilmesi için Yargıtay kararlarına göre, ev sahibinin kiracıyı mahkeme zoruyla çıkartmış olması gerektiğini de ekleyelim.