“Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.” diyor Aristo.

Hukuk devletinin gerekleri;

Yasama, yürütme ve yargı ayrı ayrı olmalıdır, tek elde toplandığı takdirde, keyfilik ortaya çıkar. Bu durumda yargının bağımsızlığı tehlikeye düşer, tarafsızlık ilkesi ise işlevini yitirir.

Hukuk devletinin özel gerekleri;

Temel hak ve özgürlükler güvence altına alınır.

Kanunlar yargı denetimine tâbi olur.

Yasal yönetim ilkesi olmalı,

Hukuki belirlilik ilkesi olmalı,

İdarenin yargısal denetimi olmalı,

Mahkemeler bağımsız, hakimler teminatlı olmalı,

Hukuki güvenlik ilkesi olmalı,

Eşitlik ilkesi olmalı,

İdarenin mali mesuliyeti olmalıdır diyor.

Saydığımız bu unsurlar; her hukuk devletinin vazgeçilmez gerekleridir.

85 milyonluk ülkede, kanunlar tam olarak uygulanıyor mu? diye sorduğumuz da, aldığımız cevap maalesef iç açıcı değil.

Yakın zamanlarda yaşanan birkaç olayı şöyle bir hatırlayalım.

2010 -2015 arası çalınan sorular ve soruları sızdıranlar hakkında açılan davalar ve davaların sonuçları.

Bu sebepten dolayı mağdur olan on binlerce öğrencinin hakları ve hak kayıplarının telafi edilememiş olması.

Bir üniversitenin işçi alımı kura çekilişindeki nahoş durum.

Duble kura çekilişi…

Deprem konutları kura çekilişindeki tutarsızlıklar.

Cezalarda, iyi hal indirimi vs…

Hukuk devletinin gerekleri herkes için tam ve eksiksiz uygulanmalı.

Çünkü keyfi durumlar, toplum vicdanında derin yaralar açmaktadır.

Sorumluluk sahibi her kişi ve makam gereğini yapmalı…

Kanunla düzen sağlanır ama imtiyaz düzenin en büyük düşmanıdır.

Duble kura çekilişiyle işe sahip olanlar.

Liyakat süzgecinde geçmediğinden,

Ne ülkeye faydası olur ne de ülkenin geleceği güvenli olur.