“Bir ülkede akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.” diyor, Frederik William.

Devletin kamu giderlerini karşılama amacıyla, toplumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden, iktisadi güçlerine göre karşılıksız ve zorunlu olarak kamuya aktardığı ekonomik birim ya da değerlerin tümü vergidir.

Gerçek ya da tüzel kişilerin, belirli bir zamanda sahip olduğu mal varlığına dahil tüm iktisadi değerlerin para ile ifade edilmesi ise servettir.

Asli ihtiyaçlardan fazla mala sahip olma durumu ise zenginlik denir.

Madalyonun bu yüzünde her şey güzel ama ülkenin yüzde 70’ni ilgilendiren resimde durum öyle pek de iç açıcı değil.
… 
Gündelik temel ihtiyaçların tamamını ya da büyük bir kısmını karşılayabilecek yeterli gelire sahip olmayanlara, yoksul veya fakir denilmektedir. Bu kesim yiyecek, içecek, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlara erişme konusunda dahi, büyük sıkıntı yaşamaktadır.

Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre Türkiye'de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54'ünü almaktadır.

Yoksul ile zengin arasındaki gelir uçurumu bu kadar net ortadayken, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınması bir ülkenin vergi sisteminin temelini olmalıdır.

Oysa ülkede vergi vermemeyi, akıllılık ve kurnazlık sanan milyonlarca kişi!
Af edilen vergiler veya her şekilde kitabına uydurarak vergiden kaçanların bu vergi yükleri.
Her seferinde maaşlı çalışanın sırtına bindirilmektedir.

Bunun düzelebilmesi için…
Samimi olarak, ülkede vergilendirilmeyen kazançları tespit etmek,
Kazancı oranında vergi almak,
Vergi dışı bırakılan lüks malları vergiye dahil etmek,
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alarak,
Adaletli bir sistemin uygulanmasıyla, belki bizim gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu ülkelerde  % 1’i geçmeyecek şekilde, servet vergisinin alınarak, fakir ile zengin arasındaki geliri dengelemeye katkı sağlayabilir.

Bunun da en kestirme yolu geçmişte uygulanan gider beyanı ve servet beyanı esaslarının yeniden vergi sistemine konulmasıdır.

Zengin ve varlıklı insanlarımız için küçük, ülkenin geleceği için büyük bir adım olacağı düşüncesindeyiz.