‘’Felâket, gelip çatmadan önce açık veya kapalı bir şekilde geleceğini mutlaka haber verir.’’ diyor H.de Balzac.

Bilim adamları uyarı üzerine uyarı yapmaya devam ediyor.
Bugünden yarına acil önlemler listesini sıralayarak.
Deprem anında, sonrasında ve uzun vadede neler yapılması gerektiği hakkında.
….
Depreme karşı alınacak önlemler, hem toplumsal hem de bireysel düzeyde önemli ve büyük sorumluluklardır.
Bu sorumluluk bizi ilgilendirdiği gibi her kurum ve kuruluşu da ilgilendiriyor.
 …
Depreme dayanıklı, güvenli binalar yapmak birinci görevimiz ancak sağlam binalar kadar dürüst ve eğitilmiş bir toplumun temelini oluşturmak da, bir o kadar önemlidir.

Yaklaşık 10 ay önce Kahramanmaraş merkezli ve 11 kenti etkileyen 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkım ve kayıpların acısı, hafızalarda öylece duruyor.

Bilim adamlarının tespitleri sonucunda ortaya çıkan bir başka gerçek,  şehrimizin de içinde bulunduğu 18 ilin, fay hattı üzerinde yer aldığı ve tehlikenin büyüklüğü bu kentleri her an sarsabileceğidir. 

Bir sonraki depremin, ne günü ne de saati belli.
Sabah beşte, akşam beşte olma olasılığı var mı? Var.

En azında şu soruların cevabı verilmeli ve bir milyon nüfuslu şehre izah edilmelidir.

Deprem öncesi hazırlıkları hangi aşamada,
AFAD ve diğer kurumların koordinasyonu ve stratejileri,
Depremde, vatandaşın hayata kalabilmesi için yapması gerekenler,
Acil, İlk yardım ve hastanelerin müdahale hazırlıkları,
Şehrin alt yapısı, yollar, köprüler ve kanalların durumu,
Okullar ve diğer kamu binaları,
Doğalgaz, elektrik ve şebeke suyu,
Haberleşme ve internet için seyyar baz istasyonları,
Su ve gıda stokları ve dağıtım merkezleri,
Barınma, ısınma ve giyecek temin noktaları,
Toplanma alanları vb. yüzlerce soru sıralanabilir.

Önceki gün Marmara tekrar sallandı.
Demek ki felaket gelip çatmadan önce açık veya kapalı mutlaka uyarısını yapıyor.
Peki siz hazırlık yaptınız mı?

Bugün iyi gündeyiz diye biliriz belki!
Ancak akıldan çıkarılmamalıdır ki!
Dün olduğu gibi yarın da, bilinen/bilinmeyen felaketin soluğu hep ensemizde olacaktır.