Arızalanan malın tamiri için yetkili servislere başvuru yapıyoruz. Servise arızalı malı teslim ederken mutlaka servis forumunu almalıyız. Servis formuna malın arızasının yazılması ve tarihin atılması önemli bu nedenle mutlaka dikkat etmemiz gereken hususların başında geliyor. Servise arızanın giderilmesi için vermiş olduğumuz malın tamirinin yapılarak 20 iş gününde tarafımıza teslim edilmesi gerekir. Kanun’un belirlediği yasal süre içinde mal tamir edilip tarafımıza teslim edilmezse tüketicinin seçimlik hakları var bu haklardan birini kullanabilir 
***
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Satış sonrası hizmetler Yönetmeliği ‘’ Arızalanan malın tamir süresinin 20 iş günü olarak belirtmiş, bu durumda arızalanan malın tamiri için servise verilen ve servisin tamirini yaparak tüketiciye teslim süresi 20 iş günüdür. Peki, iş gününü nasıl hesaplamalıyız. İş günü: Ulusal ve dini bayram günleri ve pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü kabul edilmiştir.
***
Satış sonrası hizmetler yönetmeliğinde’ ’Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir’ ’diyor.
***
Yine ilgili yönetmelik garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verilebileceğini söylüyor. 
***
Tamir edilmesi için servise verdiğiniz malın 20 iş gününde servis tüketiciye teslim etmez ise tüketicinin seçimlik hakları var. İlgili yönetmelik’’ Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez, bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur’’ diyor. 
***
Tüketiciler olarak bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalıyız. Mal veya hizmet alımlarında mutlaka belge almalıyız. Öncelikle tüketicilerimize benim tavsiyem; Mal alımında mutlaka o mala ait yetkili servislerinin ülke genelindeki servis ağlarının olup olmadığını, servislerin ne kadar ciddi çalıştıklarını, servislerin tüketicilere verdikleri hizmetin kalite ve zamanlama açısından ne kadar güvenli olduklarını araştırmalarını tavsiye derim.