Türk inanışa göre: “Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadına benzetilir. 
Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar özgürce uçar ve özgür yaşarlar.” 
Türkler her zaman bilime ve sanata önem vermiştir.
Türkler bütün devletlerini aşağıda yazılan törelere göre kurmuşlardır. 
Ne zaman Kİ törelerinden taviz vermeye başladı.
İşte o zaman halkını adaletle yönetememişlerdir. 
 
Törelerinde olmayan inanışlara yer vererek ‘Tavuk toplum’ olmuş
Ve uçmayı unutmuşlardır. 
Önlerine atılan bir avuç yemi gagalayıp aç kalmadıklarına sevinmişler.
Arkalarından yumurtalarının alındığını fark etmemişlerdir.
Bir çok zenginliklerinin ellerinden alındığının farkına varamamışlardır.

En eski çağlarda Türklerde Kadın Hakları vardır. 
Aile içinde kadın erkek eşit haklara sahiptir. 
Aile yapısı tek eşliliğe dayanır. 
Kadının yeri Kaan’ın sağ yanıdır. 
Sultan Kaan ve Kaan olarak temsil edilirler. 
Türlerde cinsel taciz asla olmaz, çünkü, töreye göre cezası ölümdür.
Hırsızlık, devlet malına zarar vermenin cezası ölümdür.
Türk töresinde namussuzluğun, iffetsizliğin cezası ölümdür.

Türk ulusu özgürlüğüne düşkündür. Türk’ten başka efendisi olmaz. 
Hür yaşarlar. İnançları ise; Türk devletinin dini yoktur, 
Laiktir. İnanç kişisel bir şeydir. 
Türkler, din sömürüsünü affetmez. Din görevlileri siyasete karışmaz.
Eğitimde; küçük yaşlardan itibaren çocuklara Türk töresi öğretilir. 
Çocuklar Türk Milletini ve vatanını sevmek üzere yetiştirilir. 
Devlet hizmetinde öncelik; millete hizmet ve insana saygı esastır. 
Böyle eğitilen insanların var olduğu bir ülke, tavuk toplum olur mu?