Bayram dönüşü sizi derin konularla sıkmayayım. Sosyal medyada yıllardır dolaşan, beni her okuduğumda hem güldüren hem düşündüren, bilmeyenler varsa onlara da aktarayım diye zulamda sakladığım bir paylaşımı, birazda katkı yaparak, yeri geldi şimdi yazayım. Bilmeyen varsa biraz da onlar gülsün, biraz da onlar düşünsün…
Milyonlarca yıl süren evrimden sonra, gelişimini 50.000 yıl önce tamamlayan insanoğlu; beyin ve zekâ olarak genetik değişimine uygun hızla evrilseydi şu anda galaksiler arasında seyahat ediyor olabilirdik. Eski Krallık döneminde Mısır’da fizikçi ve gök bilimci Kamose-Menes, anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseyi canlandırmayacağını söylediği için öldürüldü. Soyu devam etmedi. Antik Mısır'ın diğer bir filozofu Amentebat ''insanları mumyalayarak öbür dünyaya gönderemezsiniz'' dediği için ailesi ile birlikte yok edildi. Soyu devam etmedi. Romalı Flavus Lucretius Claudius, matematikçi, gökbilimci ve filozof; Roma Tanrı’larının masal olduğunu söylediği için katledildi. Soyu devam etmedi. Yunanlılar, devrin en büyük filozofu Sokrates'i 2500 yıl önce Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürdüler. Soyu devam etmedi. İtalyan filozof, rahip Giardano Bruno “kapalı evren” görüşünü ilk reddedenler arasındaydı. Dünya güneş etrafında dönüyor dediği için Kilise tarafından Roma'da diri diri yakıldı. Soyu devam etmedi. Ortaçağda sadece Avrupa engizisyon mahkemelerinde 50.000 aydın, düşünür, filozof, sanatçı yakıldı. Soyları devam etmedi…
Paleolitik çağdan itibaren son 40.000 yılda istatiksel olarak sayıları 143 milyon olarak hesaplanan üstün zekalı insan; “dinlere, tanrılara, dogmalara, tabulara, masalara” inanmadığı için katledilmiş ve hiçbirinin soyu devam etmemiştir. Soyları devam etseydi bugün dünya insan popülasyonunun %5’i değil %35'i üstün zekalı olacaktı. Öyle olunca; Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri ve daha niceleri yanmamış olacaktı. Bilim, sanat, felsefe üreten değerli insanlarla birlikte, bugün fosil yakıt kullanmadan daha temiz bir dünyada daha mutlu bir şekilde yaşıyor olacaktık. Bizim de zekâ seviyemiz bugünkü aptal halimizle kıyaslanmayacak kadar yüksek olacaktı. Akşam sokağa çıkınca birbirinize bakın ve bilin ki hepimiz geride kalan düşük zekalı insanların torunlarıyız. Akıllı, üstün zekalı nesil tarih boyunca yobazlar tarafından öldürüldü. Akıllı ve zeki insanların genleri yok edildikleri için aktarılamadı, geriye doğal olarak biz kaldık…