“Aldanma bu insanların samimiyetine.
Menfaatleri gelir her şeyden önce.
Vaad etmeseydi Allah cenneti; O’na bile etmezlerdi secde.”

Biraz ağır kaçtı ama bu sözler bana ait
değil. Mehmet Akif Ersoy’a aittir.

Beyaz renk, birçok kişi için saflığın ve masumiyetin rengidir derler.
Beyaz renk, tüm renklerin pozitif ve negatif yönünü dengeler.
Beyaz rengin amacı denge sağlamaktır. 
Saflığın, dürüstlüğün, adaletin simgesidir.
Saflığın ve masumiyetin rengidir.
Onun için evlenirken genç kızlar beyaz gelinlik giyerler.
Erkeklerde sünnet elbiseleri beyaz renktir.
Beyaz saflığın, barışın rengidir. 

Kutsal sayılan kavramlar beyaz renkle temsil edilir. 
Işığı yansıtır ve enerji vericidir. 
Ressamlar eskiden beyaz rengi elde etmek için. 
Kırmızı, mavi, sarı renkleri karıştırarak beyaz rengi elde ederlermiş!
Bu üç rengin karışımdan beyaz rengin elde edilirmiş.

Beyazın psikolojik etkileri içinde ilk olarak, yeni başlangıçları sayabiliriz. 
Düşman iki tarafın, anlaşma sonucunda “Beyaz sayfa açıyoruz” sözü 
“barışı yeniden başlatıyoruz!” demektedir. 
Beyaz renk duyguları göstermezken, beyaz üzerinde görünen eserlerimizle beynimizdeki düşünceleri ve kalbimizdeki duyguları somutlaştırır, görünür hale getiririz. Beyaz renk, çoğu kültürde geleneksel olarak, ölüm ve yas ile ilgili bir renktir. Ölüm, bu dünya defterini kapatıp başka bir dünya için yeni beyaz bir sayfa açma anıdır. Yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu inanç beyaz rengin yeni başlangıçlar anlamına da uygundur. Beyaz, yaşam döngünüzü tamamladığınızı gösterir.