Tüketicimiz taksitle mal alımı yapıyor. Almış olduğu malın bedelini taksili satış sözleşmesine göre aylık eşit taksitler halinde ödeyecektir. Tüketicimiz sözleşmeyi yapıyor ve malı teslim alıyor. Mal alımından birkaç gün sonra tüketicimiz almış olduğu maldan cayıyor.6502 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ‘’Tüketici yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir’’ diyor tüketicimizde kanundan gelen hakkını kullanıyor.
***
 Kanun cayma hakkının nasıl kullanılacağını da açıklamış ‘’Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir’ demiş. Tüketicimizde kanun da belirtildiği gibi yasal süre içinde yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile cayma hakkını firmaya bildirmiş ve bildirimde firmanın eline geçmiş. Kanun’un bir başka maddesinde ‘’cayma hakkını kullanan tüketici sözleşme konusu malı cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür aksi halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılır. Diyor.
***
Yine kanun açıkça ‘’Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür’’ Diyor. Kanun’un tüketicinin ve satıcı-sağlayıcıların yükümlülüklerini açıkça belirlemiştir. Tüketicimiz de Kanun’da belirlenen bütün yükümlülüklerini yerine getirişmiş yazılı olarak yasal süre içinde cayma hakkını karşı tarafa bildirmiş ve almış olduğu malı yedi gün içinde satın aldığı yere götürmüş. Ancak malı satan firma tüketicinin caydığı malı teslim almıyor, almadığına dair bir tutanak imzalamıyor ‘’biz bu malı bu şeklide almayız siz Tüketici hakem heyetine gidin oradan karar çıksın’’ diyor.
***
Tatbiki de tüketicimiz Tüketici hakem heyetine başvurma hakkı var ancak kanun cayma bildirimin ve malın iadesinin tüketici tarafından yerine getirilmesi halinde cayma hakkının kabul olacağını söylemesine rağmen satıcı bu durumu kabul etmiyor. Tüketici hakem heyeti kararının olması gerektiğini söylüyor. Kanun açık ve net bir şekilde satıcının yükümlüğünü de açıklamış. Tüketici üzerine düşen yükümlülükleri yapmış. Ancak bazı satıcılar üzerine düşen yükümlülüğü yapmıyor ve işi yokuşa sürüyor. Kanun satıcıya ve tüketiciye alışverişlerde ve yaşanan uyuşmazlıklardaki yükümlülükleri açıkça belirtmiş olmasına rağmen nedir bu işi yokuşa sürmek anlamak mümkün değil. Tüketiciler sizlerin müşterisi ise müşterilerinize hakları konusunda daha duyarlı olmak durumundasınız. Kanun’da tüketicilere verilen hakların zamana yayılmadan haklı olan her tüketiciye hakkının zamanında verilmesi gerekmez mi?  Bu konuyu sadece taksili satışlar için söylemiyorum. Tüketicilerin mal ve hizmet alımlarımda yaşadıkları sorunları kapsamalı olarak haklı olan her tüketiciye ve haklı olan her satıcı-sağlayıcıya hizmet sektörüne daha bilinçli hareket etmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Her kesim üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelidir.