Tüketiciler mal ve hizmet alımlarında satıcı -sağlayıcı arasında yaşadıkları uyuşmazlıklarda parasal sınırlara göre Ülke genelinde bulunan Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapıyor. Örneğin 2024 yılı için mal ve hizmet alımlarında fatura bedeli 104 bin liraya kadar olan rakamlarda yaşanan uyuşmazlıklarda başvurular tüketici hakem heyetlerine yapılıyor. Yapılan başvurular tüketici hakem heyetleri tarafından görüşülüp karara bağlanıyor. Her yıl Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından bu başvurular istatistik olarak rapor haline getiriliyor ve bu raporda kamuoyu ile paylaşılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan rapora göre, tüketicilerin mal ve hizmet alımlarında yaşadıkları şikayet başvuru sayısı 727 bin 630 adet olmuş bunlardan 707 bin 814’ine ilişkin karar verilmiş. Tüketici hakem heyetlerince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 3,9 milyar lira olduğu belirlenmiş.
***
2023 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan tüketici şikayet başvurularını istatistik olarak dağılımını yapan Ticaret Bakanlığı verilerine göre ‘’ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu ve  toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5’i (90 bin 918 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleştiği, ikinci sırada yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521), ve sonraki şikayet sıralamalarında ise yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretleri (38 bin 252) başvuruları izlemiş. Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) olmuş. Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik yönelik başvurular’’ yapılmış 
***
Bakanlık yaptığı açıklamada Tüketici hakem heyetlerinin ‘’1995 yılından bugüne kadar, 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandığını böylelikle ‘’Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor’’ denilerek yargının yükünü tüketici mevzuatı konusunda hakem heyetleri çalışmaları ile hafiflediğini böylelikle tüketicilerin yaşadıkları uyuşmazlıklar daha erken zamanlarda olumlu yada olumsuz karara  bağlanıyor diyebiliriz.
***
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistik rapora göre;’’ 2023 yılında Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların ‘’yaklaşık yüzde 66’sı (477 bin 327 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi. Tüketiciler elektronik ortamda başvuruların yaygın hale geldiği belirlenmiş’ ’denilmekte. Buda bizlere tüketiciler mal ve hizmet alımlarında yaşadıkları uyuşmazlıkları e devlet üzerinden kolaylıkla yapabildiklerini açıklanan verilerden görebiliriz.