Tüketiciler ürün alışverişlerde etiket üzerinde bulunan fiyatlara göre ürünleri alır. Bazen ürün üzerinde bulunan fiyat ile kasa da ödenen fiyat farklı çıkabiliyor bu durumda; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve fiyat etiketi Yönetmeliği’nin 10 Maddesinde ‘’Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. ’denmekte.  Aldığımız ürün fiyatı kasada farklı çıkması durumunda ürünün raf üzerindeki fiyat geçerlidir. Yine ilgili Yönetmelikte fiyat etiketlerinde malın üretim yeri, İthal edilmiş mallara ait etiketlerde malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur, Malın ayırıcı özelliği, Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, malın birim fiyatı bulunmak zorundadır.

***
Etiket yönetmeliğinde’ ’Etiketler çeşitli boyut ve şekillerde olabilir. Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur. Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir. Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek yoktur’ ’denmekte

***
Fiyat etiketleri tüketicinin görebileceği yerde olmalı, Perakende olarak satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde de aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu kural dâhilin de düzenlenerek asılmalıdır.
***
 
Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunan mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir. 
***

Fiyat etiket yönetmeliği satışa sunulan ürünlerin uygulanacak kuralları açıkça belirlemiştir. Tüketiciler olarak yapacağımız alışverişlerde bilinçli olmalıyız. Ürün üzerindeki fiyat ile kasada ödeme yaptığımızda mutlaka fiyatları karşılaştırması yapmakta fayda var. Tüketiciler olarak fiyat etiketi konusunda yaşanan olumsuzluğu mutlaka Zabıta ve Ticaret müdürlüklerine bildirmeliyiz.