Bir milleti oluşturan bireylerin ortak dil dışında kalan tüm diller yabancıdır. Dil öğrenme, günümüzde sınırların kalktığı, iletişimin hızlandığı bir dünyada herkes için bir ayrıcalıktır ve zorunluluktur.

***

İnsan beyni, doğuştan dilleri öğrenmeye programlanmıştır. Yeni bir dil öğrenmenin sağladığı avantajlar saymakla bitmez. Eğitim ve iş hayatına kattığı değerin yanı sıra, bakış açısını olumlu yönde etkiler.

***

Yeni bir dil öğrenmek, beyini çalıştırır, odaklanma ve yaratıcılığı artırır, hafızayı güçlendirir. Bir araştırmaya göre, yeni bir dil öğrenmek IQ seviyesini önemli ölçüde etkileyebilir.

***

Yeni bir dil öğrenmek, aynı zamanda yeni bir kültürü anlama fırsatı sunar. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan eğitim, bilim ve iletişim dili İngilizce'dir. Bu nedenle, birinci öğrenilecek dilin genellikle İngilizce olduğunu söylemek mümkündür. İngilizce bilmek, birçok kapıyı aynı anda açabilir.

***

İngilizce popüler kültürle iç içe bir yaşam sürme olanağı sağlar ve kişinin iş dünyasındaki değerini artırır. Dünya genelinde kabul gören bir dil olan İngilizce bilmek, kişinin her ortamda dikkat çekmesine katkı sağlar.

***

Yabancı dil bilgisi arttıkça, bu bilgiye sahip olan kişiyi motive eder. Yabancı dil, toplum hayatında her yaş ve kesimde etkisini gösterir. Yeni bir dil öğrenmek, yeni insanlarla tanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı sunar. Yabancı dil öğrenmek, yeni deneyimler kazanma ve hayatı zenginleştirme anlamına gelir.