Son yıllarda ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü internet üzerinden alıyoruz. İnternet üzerinden sipariş ettiğimiz mallar adresimize teslim ediliyor bu da bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Yine almak istediğimiz malın çeşitlerinin çok olması seçeneklerimizi kolay kılıyor. İnternet üzerinden satılan malların daha ucuz olduğu düşüncesi de bizi internet alışverişlerine sevk ediyor.

***

İnternet üzerinden mal ve hizmet alımlarında çok iyi araştırma yapmalıyız ve güvenli olan satış sitelerinden mal ve hizmet almalıyız yoksa mağdur olabiliriz. Alacağımız malların faturası, garanti gerektiren mallarda garanti belgesini ve kullanma kılavuzunu mutlaka almalıyız. İnternet satış sitelerinden mal satan firmaların açık adreslerinin olmasına dikkat etmeliyiz çünkü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 48 Maddesi tüketicilerimize 14 gün içinde yaptıkları mesafeli alışverişten hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı vermektedir. Bu hakkı kullanmak içinde açık adrese gerek var çünkü cayma bildirimini açık adrese göndermemiz gerekiyor. Ayrıca İnternet üzerinden mal ve hizmet alımlarında mal ve hizmet verecek olan firmalar ile ilgili şikâyet ve yorumların okunması tüketicilere firma hakkında bilgi verecektir.

***

Tüketicilerimiz cayma hakkını yazılı olarak cayma süresi dolmadan kullanabilirler. Mesafeli satış sözleşmesine, Tüketici Kanunu ve yönetmelikte geniş yer vermiş. Bunlardan biri de mesafeli sözleşmeler için ön bilgilendirme maddesi koymuş. Satıcı veya sağlayıcı “iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirmek zorunda’’ diyor.

***

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ‘’Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükârda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer’’. ’Diyor ilgili kanun. Mesafeli Sözleşmeler ile yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gerekiyor. Tüketicilerin internet üzerinden yapacakları alışverişlerde güvendikleri kurumsal kimliği olan şirketlerden alışveriş yapmalılar.