Geçtiğimiz haftalarda reklam kurulu toplantısında tüketicileri mağdur eden konuları görüşen reklam kurulu alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Reklam kurulu kararlarına göre; ‘’Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlara haksız ticari uygulamalara erişim engeli de dahil pek çok idari yaptırım uygulandı’ ’deniliyor.

***

Sosyal medya üzerinden Medyum, Büyü, Fal tanıtım ‘yayını yapanları mercek atına alan reklam kurulu bu konuda yaptığı açıklamada’ ’Youtube ve Instagram sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum,büyü,fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatında yer verilen Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz.” hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiş olup 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir’’ denilerek dini inançları kullananlara cezalar verilmiş. Tüketiciler olarak bu tür yayınları dikkate almamalıyız ve reklam kuruluna şikayet etmeliyiz.

***
Reklam kurulu bebeklerin sağlıkları ile oynayanlar hakkında uyguladıkları yaptırım konusunda  “Bebek Suyu” adı ile yapılan tanıtımlar Bebek ürünlerine yönelik ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamında yapılan satışlarda, ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların Bebek Suyu’ adı altında ‘bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı’, ‘böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği’, ‘sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı’ gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı, ‘Bebek Suyu’ ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği, dolayısıyla, söz konusu ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir’ ’

***
Ürünler hakkında alınan kararlarda ise “Ambalaj, Gramaj Uyumsuzlukları ve Hileleri” Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır’’. Reklam Kurulu kararlarına göre şikâyete konu olan ‘’139 adet dosyadan 125 dosyanın mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile söz konusu reklamların durdurulma kararı alırken 11.693.933-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam kurulu yılın ilk 10 ayında Kurul tarafından toplam 1.662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.470 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 75.835.314-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir’ açıklaması yapılmıştır.