Tarihin derinliklerinden gelen milletimizin özündeki birlik ve beraberlik duygusu, Cumhuriyet’in temellerini attığımızda en parlak dönemini yaşadı. Bu öz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, kurtuluş savaşımızın zorlu günlerinde, işgal altındaki topraklarımızı geri alırken bir kenara bırakılan tüm farklılıklardan doğdu. Bu birlik ve beraberlik duygusuyla, ulusça hep birlikte yazdığımız Cumhuriyet destanı, bugün dünyanın dört bir yanında ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

***

Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ettiğinde sadece bir yönetim şeklini değil, aynı zamanda milletin kendi kaderini tayin etme hakkını, özgürlüğünü ve modern bir devletin nimetlerini de ilan etti. Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik ve adalet demektir. İnsan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi temsil eder.

***

Birlik ve beraberlik; Cumhuriyet’in temel taşlarındandır. Atatürk, "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözüyle sadece etnik kökeni değil, bu topraklarda yaşayan, Türk kimliğiyle özdeşleşen her bireyin eşit ve özgür olduğunu vurgulamıştır. Bu vizyon, milletimizin tüm renkleri arasında köprüler kurmuş, bir mozaik oluşturarak ulusun bütünlüğünü sağlamıştır.

***

Atatürk’ün dediği gibi, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz." Bu söz, bize sadece Cumhuriyet'in değerlerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda onu daha da ileriye taşımak için gereken çabayı göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor.