TÜSİAD ve OECD, PISA 2022 sonuçlarını değerlendiren
"Eğitime Bakış : PISA 2022 Sonuçlarının Ekonomik Kalkınma ve
Geleceğin Çalışma Hayatı için Önemi" başlığıyla
düzenlenen konferansta
eğitim ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek
çalışma hayatının geleceğine yönelik bir dialog ortamı yaratıyor.
Eğitim konusu son yıllarda Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.
Kamu ve özel sektörün eğitim alanına kaynak aktarımı artarken,
istenilen seviyeye henüz ulaşılamıyor,
"nicelik artarken nitelik düşüyor,"
yapısal sorunlar çözüm bekliyor.
...
TÜSİAD Başkan'ı Orhan Turan:
"Yapay zeka ve teknoloji çağında ülkelerin eğitim sistemlerini
yeniden değerlendirdiği özel bir dönemden geçiyoruz.
Ülkemizin görece genç nüfus avantajını lehimize çevirmek için
eğitimde atılım yapmamız şart".
" İş dünyası olarak yeni müfredat değişikliğinin
PISA'nın da işaret ettiği alanlarda ve
21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmaya odaklı şekilde
hazırlanmasını bekliyoruz"
açıklaması yaparken Cumhuriyet'in ilk yıllarına atıf yapıyor.
...
OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher,
Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde en hızlı ilerleme kaydeden
ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor;
ancak Türk öğrencilerin
öğrendiklerini tekrarlamanın ötesinde
bilgilerini yaratıcı bir şekilde yeni durumlara uygulayabilme yeteneğine
sahip olmaları gerektiğini bildiriyor.
...
(OECD) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 3 yılda bir
15 yaş grubunda yer alan öğrencilerin kazandıkları
bilgi ve becerileri PISA testi ile ölçerek,
Matematik Fen ve Okuma becerilerinin yanı sıra,
öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin verileri ortaya koyuyor.
Türkiye 2022 verilerine göre
Fen, Matematik ve okuma alanlarında
sıralamada bir miktar ilerleme kaydediyor;
ancak yine OECD ortalamasının altında kalıyor.
Türkiye 81 ülke arasında Matematikte 39.sırada ,
Fende 34. sırada, Okumada 36. sırada yer alıyor.
Türkiye'nin 2018'e göre Puanı Matematikte değişmezken
Fende 8 puan ilerleme sağlanıyor,
Okumada 10 puan düşüş görülüyor.
...
Türk Eğitim Sistemi yapay zekanın getireceği değişimlere
uyum sağlayacak kararların alınmasını bekliyor.
Teknoloji alanında yaşanan çok hızlı değişime
entegrasyonu sağlayacak alt yapı yatırımlarının bir an önce
pilot bölgelerde gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Inovasyon odaklı eğitim müfredatlarının hazırlanması ve
hizmet içi eğitimlerle kalitenin artırılması
öncelikli olarak hedeflenmeli.
Yabancı dil eğitiminde yıllardır istenilen çıpanın sağlanamaması sorgulanmalı,
yeni politikalar benimsenmeli.
Teknokratik Çağ yeni atılımlarla eğitim sisteminde değişim bekliyor !