Bu coğrafi konum, Tekirdağ'ın tarih öncesi dönemlerden bu yana sürekli yerleşim görmesine neden olmuştur. Özellikle Kalkolitik Çağ’a ait buluntuların rastlandığı Şarköy ilçesi, bölgenin eski tarihi hakkında ipuçları sunmaktadır.

Ancak Tekirdağ'ın tarihi sadece bu dönemlerle sınırlı değil. Bölge, zaman içinde Trak kabilelerinden Grek kolonilerine, Pers egemenliğinden Makedonya Krallığı'na ve Roma İmparatorluğu'na kadar birçok topluluk ve medeniyet tarafından iskan edilmiştir.

İran’daki sel felaketinde 10 kişi öldü İran’daki sel felaketinde 10 kişi öldü

Tekirdağ, antik dönemlerde kurulan kentlerle ticarete açılmış, bu sayede bölge ekonomik bir canlılık kazanmıştır. Bu dönemin ardından Persler, Makedonyalılar ve Romalılar şehrin kontrolünü ele geçirmişlerdir. Ancak asıl büyük değişiklik, M.S. 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından gelmiştir.

Doğu Roma ya da bilinen adıyla Bizans İmparatorluğu döneminde, şehir birçok kez saldırıya uğramış ve birçok kez el değiştirmiştir. Ancak, 1350'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle Tekirdağ ve civarı, Türk hakimiyetine geçmeye başlamıştır.

Tekirdağ'ın yakın tarihine baktığımızda ise Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gibi önemli olaylarda kritik bir rol oynamıştır. Bu dönemlerde şehir, Bulgar ve Yunan işgalleriyle karşı karşıya kalmış, ancak sonrasında Türk yönetimine geri dönmüştür.

Cumhuriyetimizin ilanının ardından Tekirdağ, modern Türkiye'nin bir parçası olarak kendi kimliğini daha da güçlendirmiştir. Tekirdağlı büyük vatan şairi Namık Kemal, bu topraklarda doğmuş ve Atatürk'ün Harf İnkılâbı vesilesiyle şehre gelerek tarihi bir ders vermesi, Tekirdağ'ın modern Türkiye tarihindeki yerini pekiştirmiştir.

Tekirdağ’ın eski adı neydi?

Tekirdağ, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir kenttir ve bu yüzden farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır. Tekirdağ'ın bilinen eski isimleri şunlardır:

Bisanthe (Bisanz): Tekirdağ'ın bilinen en eski adıdır ve şehir bu isimle M.Ö. 5. yüzyılda anılmıştır.

Rhaedestus (Raidos): M.Ö. 343 ile M.S. 843 yılları arasında kullanılan bir diğer isimdir.

Rodosto: M.S. 843 yılından 1358 yılına kadar kullanılan adıdır. Bizans döneminde ve sonrasında bu isimle anılmıştır.

Rodosçuk: Osmanlı'nın bölgeyi fethettikten sonra kullandığı isimdir ve bu isim 1732 yılına kadar kullanılmıştır.

Tekfurdağı: M.S. 1732 yılından Cumhuriyet'in ilanına kadar kullanılan isimdir.

Cumhuriyetin ilanından sonra şehrin ismi "Tekirdağ" olarak değiştirilmiştir ve günümüzde bu isimle anılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi