Özellikle Hitit döneminde, bölgenin dağlık kesimleri kavgacı bir halk olan Kaşka Halkı'nın yaşadığı alanlar olarak bilinir. Güney bölgelerinde ise pek çok höyük bulunmaktadır. Bu höyükler, stratejik konumlarıyla ve verimli toprakların yanı sıra doğal su kaynaklarına yakınlıklarıyla bilinir.

Hititlerin yıkılmasının ardından, Karabük ve çevresi çeşitli devletlerin egemenliği altına girmiştir. Romalıların eline geçtiği dönemde, bölgede önemli yerleşim merkezleri ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından uzun bir Bizans dönemi başlamıştır.

Türklerin Anadolu'ya gelişiyle bölge, birçok kez el değiştirmiştir. Selçuklu döneminde bölge, sınır bölgesi olma özelliğini korumuş ve birçok kez el değiştirmiştir. Ancak, 13. yüzyılın sonlarına doğru Türklerin egemenliği kesinleşmiştir.

Hamster Kombat satışında tarih değişti mi? Hamster Kombat satışında tarih değişti mi?

Osmanlı döneminde de Karabük, stratejik bir konumda olmuştur ve bölgenin yönetimi konusunda birçok değişiklik yaşanmıştır. Ancak, 15. yüzyılın başlarında bölge tamamen Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

Karabük'ün bu geleneksel lezzetini denediniz mi? Karabük'ün bu geleneksel lezzetini denediniz mi?

Cumhuriyet döneminde Karabük, sanayileşme hareketinin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 1937'de demir-çelik fabrikalarının kurulmasıyla bölge, ülkenin sanayileşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır.

Günümüzde Karabük, tarihi zenginliği, kültürel mirası ve sanayi potansiyeliyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir.

Karabük’ün eski ismi neydi?

Karabük'ün bilinen spesifik eski bir ismi yoktur. Ancak, Karabük ve çevresi antik dönemde "Paflagonya" olarak bilinen bölge içinde yer alıyordu. Bu, bölgenin genel adıdır ve spesifik olarak Karabük'ü tanımlamaz. Yine de, bölgedeki bazı yerleşimlerin antik dönemdeki isimleri bilinmektedir. Örneğin, Eskipazar'da bulunan "Hadrianapolis" ve "Kimistene" antik kentleri buna örnektir.

Kaynak: Haber Merkezi