Organize Sanayi Bölgeleri  üst kuruluşu olan ÖSBÜK  bülteninde,  bölge envanterini güncelleme ile ilgili toplantı yapıldığı kamuoyuna duyuruldu. TÜİK’le yapılan işbirliği ve yapılacak iş  konusunda bilgi  paylaşıldı.
    Haberde “Organize Sanayi Bölgeleri bir ekosistemdir”  tanımlanması yapılıyordu . Tanımlama  doğrudur; yapılacak envanter güncellemesinin  ihtiyaca yanıt verebilmesi çok önemlidir.
    Şimdi yerel ölçekte  ne yapılmalı?
    Eskişehir OSB yönetimi yarım günlük bir çalıştay yaparak  OSB’de yerleşik firma yöneticilerinin envanter konusuna nasıl baktıklarını sorgulamalı?
    Küresel rekabette yeni koşullar dikkate alınarak  envanterin içermesi gerekin konular netleştirilmeli.
    Envanter ile  ulaşılacak “sayısal verilerin”  daha sonraki aşamada yatırım kararlarını, yeni ürün geliştirmesini ve yeni iş yapma tarzlarını olumlu yönde etkileyecek içerik sorgulamalı ve netleştirilmeli.
    Envanterin  var olan ve denenmiş verilerini iyileştirme, yeni veri ihtiyaçlarını tanımlama ve erişilebilirliğini sağlama konusunda öneriler ve  “ek katkının” ne olacağı  öngörülmeli.
    Envanter konusunun gerekli ciddiyette yapılması, beklenen yararı üretmesi için OSB bünyesinde bir karargâh oluşturularak  çalışmaların  günü güne izlenmesi,kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır.
    OSB’lerde   “dinamik envanterlerin önemi” üzerine çok sayıda yazı kaleme alındı; en azından bu satırların yazarının erişilebilir çalışmaları yayınlandı.
    Verinin temel girdi haline geldiği, yapay zeka ile derinlik analizi ve akıllı ihtisaslaşmanın  temel gücü oluşturduğu akıldan çıkarılmamalı.
    Ülkemizin  dünyanın  önemli  “tedarikçi merkezi”  olması için  OSB’lerin nitelik ve nicelik gelişmesi  hayati önemde.
    Elli, hatta on yıl önce  OSB’ye bakış açımız, OSB’leri yönetim tarzımın, OSB’lerin geleceğine ilişkin planlarımızın bugün  bütünüyle geçerli olabileceğini söyleyemeyiz.
    OSB’lerde  dinamik envanterlerin yapılması ve envanterlerin sürekli güncellenmesi konusunda alabildiğine sorgulama yapılması geleceği etkin yönetmenin gerek şartıdır.
    OSB’leri nasıl donattığımız sadece OSB yöneticileri ve orada yerleşik firma yöneticilerinin işi  değildir. Bir kenti  yönetenler  geleceğini planlıyorsa,  öngörme ve önlem alma disiplinine  inanıyorsa, gözetim ve denetim mekanizmalarının kaynakları etkin kullanmadaki yerini biliyorsa, envanter konusunda bilgiye ve fikre sahip olmalıdır.
    Envanter güncellenmesi  bir fırsattır; onu değerlendirmek de yönetim sorumluluğu taşıyanların omuzlarındadır.