Hititler, Anadolu'da siyasi birliği ilk kuran topluluk olarak bilinir ve Yozgat, bu büyük medeniyetin en kalabalık yerleşim merkezlerinden biriydi. Hattuşaş, Hititlerin başkenti olup Yozgat'a oldukça yakın bir konumdadır.

Asurlular, Anadolu topraklarına akınlar yapmış olsalar da Yozgat bölgesine tam anlamıyla hükmedememişlerdir. Frikya ve Lidya krallıkları da benzer şekilde bu bölgede kalıcı bir hâkimiyet kuramamışlardır.

M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin Anadolu seferi sırasında Yozgat da onların kontrolüne geçti. Ancak, Büyük İskender'in Asya seferi ile bölge Makedonya Krallığı'na bağlandı. Daha sonrasında Selevkoslar Devleti ve Kapadokya Krallığı'nın kontrolüne girdi.

Roma İmparatorluğu döneminde, Yozgat ve civarı Roma'nın kontrolünde kaldı. İmparatorluk ikiye ayrıldığında, bölge Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde kaldı.

1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra, Selçuklu Türkleri Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdi ve Yozgat da Selçuklu sınırları içerisine dahil edildi. Daha sonrasında bölge, farklı dönemlerde Danişmendoğulları, İlhanlılar, Eretna Beyliği gibi farklı yönetimlerin kontrolüne geçti. Ancak, 1398'de Sultan Yıldırım Bayezid'in seferleriyle bölge Osmanlı topraklarına katıldı ve Osmanlı İmparatorluğu yıkılana dek bu şekilde kaldı.

Kelle paçaya rakip yeni çorba: Hesaplı, lezzetli ve şifalı! Kelle paçaya rakip yeni çorba: Hesaplı, lezzetli ve şifalı!

Yozgat, Cumhuriyet döneminde vilayet oldu ve şehir olarak gelişimine devam etti. Bu topraklar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her biri bu şehre kendi kültürünü, sanatını ve eserlerini bırakmıştır. Yozgat, Anadolu'nun tarihi zenginliğini yansıtan en önemli şehirlerinden biridir.

Yozgat'ın eski adı neydi?

Yozgat'ın bilinen eski isimleri "Bozok" ve "Yoz-Kant"tır. Oğuz Türklerinin "Bozok" koluna atıfta bulunarak bu bölgeye verdikleri "Bozok" ismi zamanla "Yozgat" şeklinde değişikliğe uğramıştır. Ayrıca bir rivayete göre "Yoz-Kant" ismi de zamanında bu bölge için kullanılmıştır. Ancak kesin bir bilimsel dayanağı olmadığı belirtilmiştir.

Editör: Sakarya Gazetesi