İlk Yerleşimler
Uşak ve çevresindeki ilk yerleşimler MÖ 4000 yılına kadar uzanıyor. Bronz çağı döneminde bu yerleşimlerin yoğunlaştığı görülüyor. Bu dönem, Uşak'ın medeniyetlerin kucaklaştığı bir dönem olarak kaydedilmiştir.

Hititler ve Frigler
MÖ 2000'de Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran Hititler, Uşak ve çevresini etkisi altına almıştır. Ancak şehir, daha çok İon kültürünün etkisinde kalmıştır.

Lidya Dönemi
MÖ 7. yüzyılda Uşak, Lidya İmparatorluğu'nun etkisi altına girmiştir. Lidyalılar, dünyada ilk kez parayı basan ve kullanan bir medeniyet olarak tarihe geçmiştir.

Pers Egemenliği
Lidya'nın tarihten silinmesiyle birlikte Uşak, Perslerin hakimiyetine girmiştir.

Büyük İskender ve Sonrası
Makedonya'lı Büyük İskender'in Anadolu'yu fethetmesiyle, Uşak bu büyük imparatorluğun bir parçası oldu.

Bizans ve Selçuklu Dönemi
Uşak, uzun yıllar Bizans hakimiyetinde kaldıktan sonra Selçuklular tarafından fethedilmiştir.

Otomatik ödeme talimatlarına dikkat Otomatik ödeme talimatlarına dikkat

Osmanlı İmparatorluğu
Uşak, Osmanlı döneminde önemli bir kent olarak varlığını sürdürmüş ve bu dönemde önemli ticari faaliyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Milli Mücadele Yılları
Uşak, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında kritik bir rol oynamış, Yunan işgaline uğramış ancak 1 Eylül 1922'de kurtarılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet'in ilanıyla Uşak, modern Türkiye'nin bir parçası olmuştur. İdari yapılanmada da değişikliklere uğrayarak 1953'te il statüsü kazanmıştır.

Uşak'ın eski adı neydi

Uşak'ın tarihi boyunca bilinen eski bir adı "Ousakeia" (Ουσάκεια) olarak geçer. Bu isim, antik Yunan ve Bizans dönemlerinde kullanılmıştır. Ancak, Uşak'ın çok daha eski dönemlerde de yerleşim yeri olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, diğer antik adları hakkında net bilgilere ulaşmak zordur. Uşak, Osmanlı döneminde de "Uşak" adıyla anılmıştır. Günümüzde de bu isim kullanılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi