M.Ö. 2200 yıllarından itibaren başlayarak bu topraklar, sırasıyla Hurriler, Hititler, Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar ve daha birçok büyük medeniyetin hakimiyeti altına girmiştir.

Ancak Tunceli'nin tarihindeki belki de en önemli dönüm noktası, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında yaşanmıştır. Bu zaferin ardından, Anadolu'daki Türk hakimiyetinin hızla artışıyla, Tunceli 1087'de Türklerin kesin kontrolüne geçmiştir.

Ardından Selçuklular, Mengücekler ve Akkoyunlular gibi güçlü Türk beylikleri ve devletlerinin yönetimi altında kalan bu stratejik bölge, 1473'te Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisine dahil edilmiştir.

Osmanlı döneminde de Tunceli, stratejik konumu sayesinde özel bir öneme sahip olmuştur. Bölge, 1847'de bir sancak olarak Erzurum'a bağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanının ardından, Tunceli modern Türkiye'nin sınırları içinde yeniden yapılandırıldı. 1935 yılında, Erzincan ve Elazığ ilçeleriyle birlikte bir vilayet olarak tekrar tanımlandı.

Afrika'dan gelen çöl tozu: Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Afrika'dan gelen çöl tozu: Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Bugün, Tunceli sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir tarihsel ve kültürel öneme sahiptir. Anadolu'nun kalbinde, tarihinin her döneminde önemli bir rol oynamış, birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu eşsiz topraklar, ziyaretçilerine tarihin derinliklerine bir yolculuk vaat ediyor.

Tunceli’nin eski adı neydi?

Tunceli'nin en bilinen eski ismi "Dersim"dir. "Dersim" adı Farsça kökenlidir ve "Gümüş Kapı" anlamına gelir. Tarihsel süreç içerisinde bu bölge "Dersim" adıyla tanınmıştır. Cumhuriyet döneminde, 1935 yılında bölgenin ismi "Tunceli" olarak değiştirilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi