M.Ö. 7. yüzyılda İyon kökenli Miletosluların Batı Anadolu’dan sonra Karadeniz kıyılarına ulaştığı bilinmektedir. Ancak bölgede, Kolkhlar, Driller ve Makronlar gibi yerli kavimlerin çok daha eski dönemlerde yaşadığına dair araştırmalar mevcuttur.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu fethetmesiyle bölge Makedonya egemenliğine girmiş, ardından Pontus Krallığının sınırları içerisinde yer almıştır. Pontus Krallığı, M.Ö. 1. yüzyılda batıda güçlenen Romalılar tarafından fethedilmiştir. Kent, bu dönemde Roma'nın denetimine girmiştir.

Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle birlikte, Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kalmıştır. Bu dönem, kent için önemli imar faaliyetlerine ve kültürel etkileşimlere tanık olmuştur.

1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine giren kent, önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi olmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların işgaline uğramış, bu dönemde büyük acılar yaşamıştır. Rus İhtilali'nin ardından 1918'de Türk birliklerinin kenti geri almasıyla tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na dahil edilmiştir.

Trabzon, tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış, bu etkileşimler şehrin kültürel ve mimari yapısını şekillendirmiştir. Tarihi boyunca birçok kez işgale uğramış olsa da, dirençli yapısıyla her seferinde ayağa kalkmayı başarmış, Anadolu'nun bu eşsiz kenti, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla bugün de büyük bir öneme sahiptir.

Ünlü futbolcunun eski eşi intihar girişiminde bulundu Ünlü futbolcunun eski eşi intihar girişiminde bulundu

Trabzon’un eski adı neydi?

Trabzon'un tarih boyunca kullanılan ve bilinen eski isimleri arasında "Trapezus" veya "Trapezos" en bilinenidir. Bu isim, Yunan kökenlidir ve "masa" anlamına gelmektedir. Bu isimlendirme, şehrin konumu ve coğrafi yapısıyla ilgili olabilir. Trabzon'un tepelik ve teraslı yapısı, bu isimlendirmeyi anlamlı kılmaktadır. Antik Yunan döneminde bu isimle anılan kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de aynı isimle bilinmiştir.

Ancak Trabzon adının kesin kökeni konusunda farklı teoriler de bulunmaktadır. Bunun yanında, tarih boyunca kent için kullanılan diğer isimler veya varyasyonlar da olmuş olabilir, ancak en yaygın ve bilinen eski isim "Trapezus"tur.

Kaynak: Haber Merkezi