Özellikle büyük şehirler  bağlamında  yerel yönetimlerin kırsala ilişkin “yasal sorumluluk alanı” farklılaşmıştır. Kırsal yerleşim alanlarının yönetiminde bu yeni yapılanma “tarım ve hayvancılık etkinlikleri” gibi  kırsal kesimin geçim örgütlenmesi ve yerel hizmetlerinde daha farklı açılardan bakmayı gerektirmektedir.
    Geçim örgütlenmesinin çok çeşitli ve çok katmanlı yapısında  “doğru yönetim” yapabilmenin  etkin aracı net bilgiye  sahip olmaktır.
    Eskişehir’de  kent merkezi ile  kırsal alan yerleşimlerinde oy verme kalıplarının farklılığı, daha önceki seçimlerin sonuçlarından bilinmektedir.
    Yerel  yönetimde  sorumluluk almak isteyen adayların  “kırsal kesim projeleri” olması gerekir. Pratikte  kırsal kesimin oyunu alabilmek için, temelde ise  kent yaşamındaki kaliteyi artırmak için de  kırsalla ilgili  projeler üzerinde düşünmüş olmak; bugünkü durumu bir basamak yukarıya taşıyabilmek politik jargon açısından da önemlidir.
    Politika üretimini  “kişisel karizmaya” emanet etmek; kurumsal ve ortak akıl yerine “doğmayı” koyar ki, böylesi bir tutum çağdaşlıktan uzaklaşma anlamına da gelir.
    Eskişehir’de yurttaşlık ve hemşehrilik bilinci olanların adaylara şu soruları yöneterek yanıtını almaları ve oylarını  ona göre kullanmaları  gerekir:
1.    Kırsal kesim projelerinin sorun çözücü niteliğini artırmak için  gerekli olan  net bilginin  kaynağı “ tarım ve hayvancılık envanteri”  konusunda düşünüyorsunuz; envanter olmadan ne bilgi olmayacağına göre, kırsal gelişmede  öncelikleri nasıl  belirleyeceksiniz?
2.    Bugüne kadar  kırsal kesimde  geliştirilen projeler hakkında  ilginiz ve bilginiz var mı? Yürürlüğe konan çalışmaların kırsal kesimde yaşayanların yaşam kalitesine etkileri ne olmuştur?
3.    Kırsal  kesimin  tarım ve hayvancılık alanındaki durumunu bir basamak yukarıya taşıyabilmek için  hangi çalışmaları yaptınız? Yapılan çalışmaların  size  telkin ettiği öncelikleriniz nelerdir?
4.    Gerek merkezi hükümetin ve gerekte yerel yönetimlerin  kırsal kesime yönelik desteklerinin  etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Etkili değillerse yörenin  özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun  önerileriz nelerdir?
5.    Kırsal kesimde  yaşayanların ilgisini çekecek, bilgisini geliştirecek, yaşam tarzını değiştirecek ve yaşam  kalitesini artıracak  somut önerileriniz  nelerdir? Bu önerileri daha ileri boyutlara taşıyabilmek için nasıl bir yapı, işlev ve kültür oluşturmayı  öneriyorsunuz?
Bir yerel seçimi  gelişme ve ilerlemenin aracı olarak kullanamıyorsak, o zaman “orta gelir tuzağını”  bir türlü neden aşamadığımızdan  yakınma hakkımız  olamaz. Kalkınma bir bütündür; yerel yönetim ayağı  sağlam zeminde değilse, merkezi hükümet  uygulamalarının da etkili ve verimli  olmasını bekleyemeyiz.
Hepimize  düşen görev , yerel seçimleri vesile ederek kentin uzun dönemli geleceğini yaratmaya ilişkin yapılması  gerekenler  en azından  zihinsel planda sorgulamaktır. Varlıklı olmanın değil, var olmanın aracı olan tarım ve hayvancılık konusunda düşünce geliştirmemiş olanların  iyi bir  yerel  yönetici olabileceklerini bekleyemeyiz…