Hayvanseverler dikkat, uzmanı uyardı! Hayvanseverler dikkat, uzmanı uyardı!

Bölge, Büyük İskender döneminde Pers İmparatorluğu'nun kontrolünden çıkarak Makedonya Krallığı'nın hakimiyetine girdi. Ancak İskender’in ölümünden sonra, bölge Pontos Krallığı'nın etkisi altına girdi. Pontos Kralı Farnakes M.Ö. 180'de bölgeyi kendi topraklarına kattı.

Romalıların Asya'da genişlemesiyle Rize, M.S. 10 yılında Roma İmparatorluğu’na dahil oldu. Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra bölge Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kaldı.

Tarihsel süreçte Rize, Gürcü Krallığı'nın da etkisi altına girdi. Özellikle Kumanlar, Gürcü Krallığı döneminde bölgede önemli roller üstlendi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi sırasında, 15. yüzyılın ortalarında Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u fethetti ve bu fetihle Rize ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı.

Osmanlı döneminde, bölgeye çeşitli bölgelerden gelen Müslüman Türkler iskan edildi, bu da bölgenin demografik yapısında değişikliklere yol açtı.

I. Dünya Savaşı sırasında Rize, Rus ordularının işgaline uğradı ancak savaşın sona ermesiyle Türk hakimiyetine geri döndü. Cumhuriyet döneminde, bölge ekonomik ve kültürel gelişimini sürdürdü ve özellikle çay üretimiyle tanındı.

Rize'nin eski adı neydi?

Rize'nin tarihsel süreç içerisinde bilinen bazı eski isimleri şunlardır: Rhisium ya da Rhizus: Antik dönemde Rize'nin bilinen isimlerindendir. Özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde bu isimle anıldığı kaynaklarda geçmektedir.
Riza: Osmanlı döneminde bazen bu şekilde telaffuz edildiği ya da yazıldığı görülmüştür.
Rize: Günümüzde kullanılan isimdir ve uzun süredir bu isimle anılmaktadır.
Rize'nin tarihsel isimlerinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, antik dönemde kullanılan "Rhisium" ya da "Rhizus" isimlerinin, şehrin coğrafi konumunun (yamaç) veya bölgedeki bitki örtüsüne (örn. çay, fındık) atıfta bulunan bir anlam taşıdığına dair bazı teoriler de vardır. Ancak bu teoriler tam olarak kesinleşmiş değildir.

Kaynak: Haber Merkezi