Örnek No:55*

T.C.ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ
2023/96 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/96 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, AKPINAR Mahalle/Köy, 4623 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın bulunduğu parsel dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçumu Akpınar Mahallesine 3-4 km, mesafede bulunmakta, Şehir Merkezine 12-15 km mesafede yer almaktadır. Tapuda tarla vasfında, hali hazırda sürülmemiş boş vaziyette olduğu görülmüştür. Sulama imkanı olmayan marjinal kıraç tarım arazisi ancak; kendi imkanı ile yeraltı kuyusundan sulama imkanı olabilecek tarım arazisi niteliğindedir. Hafif eğimli taşlı-killi-tınlı toprak yapısına sahip, halen nadasa bırakılarak hububat yetiştiriciliği yapılan arazidir. Eskişehir-Seyitgazi asfaltına yakın mesafededir. Tarım arazisi olarak değerlendirilmesinde elde edilen ürünlerin pazarlanmasında ve ulaşımında herhangi bir problemle karşılaşılamayacağı görülmüştür.
Adresi : Akpınar Mahallesi Odunpazarı/Eskişehir Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 11.219,49 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.683.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02012693