İLAN
T.C.
ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/723

Davacı RIMA SULEIMAN ABDEL RAHMAN ASSAF RIMA SULEIMAN ABDEL RAHMAN ASSAF tarafından, davalı ISSAM ALI MAHMOUD ABDEL LATIF ABDEL LATIF aleyhine açılan BOŞANMA (EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA) (ÇEKİŞMELİ) davası ile ilgili olarak davalı ISSAM ALI MAHMOUD ABDEL LATIF ABDEL LATIF'ın adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşmasına geçileceğinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,davanın tahkikat duruşması 23/11/2023 günü saat 10.30'da yapılacaktır. İş bu ilanın ilan tarihinden sonra davalıya 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşması yapılacağından duruşma gün saatinde mahkememizde hazır bulunmanız, varsa delillerinizi 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız duruşmada hazır bulunmadığınız ve delillerinizi de sunmadığınız taktirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği hususu ihtar olunduğu, Tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01916172