Minik öğrencilerin mezuniyet coşkusu Minik öğrencilerin mezuniyet coşkusu

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergenekon şunları söyledi:
“Kütüphaneler ve kütüphanelerin sunduğu kapsayıcı hizmetler özel bireylerin yaşam kalitesi ve katılımları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kütüphaneler bireylerin sosyalleştiği, serbest zamanlarını nitelikli şekilde geçirdiği bir toplumsal ortamdır. Özel bireyler diğer pek çok konuda olduğu gibi kütüphane hizmetlerine katılım konusunda da sorunlar yaşamaktadırlar. Bu konuda özel bireylere destek sunacak en önemli paydaş ise kütüphane personelidir. Bu noktadan hareketle projenin amacı, kütüphane personelinin özel çocuklara kapsayıcı kütüphane hizmetleri planlama ve sunma konusundaki bilgi ve becerilerinin desteklenmesidir. Projenin hedef kitlesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kütüphanelerde görev yapan kütüphane personelidir. Proje, kütüphane personelinin özel çocuklara hizmet sunma konusundaki bilgi ve becerilerinin desteklenmesi konusundaki alanyazına dayalı olarak hazırlanan seminer, drama, etkileşimli kitap okuma, saha gezisini içeren eğitim paketinin sunularak yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri kapsamaktadır.”
Proje ekibinden ve çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Ergenekon, “Proje ekibimizde araştırmacı olarak Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar yer almaktadır. Proje kapsamındaki eğitimleri gerçekleştirmek üzere Anadolu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, UNICEF, Eskişehir Drama Derneği ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden alanının uzmanı olan değerli akademisyenler ve alan uzmanları teorik ve uygulamalı sunumlar yapacaklar” dedi.

Kaynak: İHA