Matematik dersinde eğlenerek öğreniyorlar! Matematik dersinde eğlenerek öğreniyorlar!

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştiren ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından 2023-2024 dönemini kapsayan, Türkiye Özel Bölümü başlıklı URAP sıralaması açıklandı. Üniversitelerin bu yıl ki akademik performansını özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergelere yer verildi.
Bu yıl, URAP 2023-2024 Türkiye sıralamasında 183 üniversite yer aldı. Sıralamada, tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında Anadolu Üniversitesi en iyi on üniversite arasında yer aldı.  

Anadolu Üniversitesi en başarılı ilk 10 üniversite arasında

URAP tarafından yapılan değerlendirmede “Makale Puanı, Atıf Puanı, Bilimsel Doküman Puan,ı Doktora Puanı, Öğretim Üyesi/ Öğrenci Puanı, Uluslararası İş Birliği Puanı, Yurtiçi İş Birliği Puanı ve TÜBİTAK Proje Puanı” başlıklarından oluşan kriterlerde Anadolu Üniversitesi yüksek bir başarı göstererek tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 10. sırada yer aldı.

fuat erdal

Rektör Erdal: “Üniversitemiz adına büyük bir gurur”

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Anadolu Üniversitesinin Cumhuriyetimizin 100. Yılında nitelikli akademisyenleri, çalışkan öğrencileri ve özverili çalışanlarıyla en üst sıralarda yer aldığının altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, elde edilen başarıdan büyük bir gurur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “İnanıyorum ki Cumhuriyetimiz’in ve Türkiye’mizin “Yeni Yüzyılı”nda Üniversitemiz başarılarını arttırarak devam edecektir. Anadolu Üniversitesi gerek uluslararası gerekse ulusal sıralamalarda istikrarlı bir şekilde başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu başarıda payı olan tüm akademik personelimize teşekkür ederim.”

URAP nedir?

URAP; kâr amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı’nda çalışan ekip üyeleri; diğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır. URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır.

Editör: Sakarya Gazetesi