Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde aşağıda belirtilen işlerde haftalık 15 saati geçmemek ve bir saat çalışma karşılığı brüt 50,00 TL saat ücreti ödenmek üzere toplam 3 (üç) Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır.

Ekran Görüntüsü 24 2 2024 183234

ARANACAK ŞARTLAR:

1- Anadolu Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak (Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç).
2- Disiplin cezası almamış olmak.
3- Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
4- Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
5- Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
6- Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
7- Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza verildi! Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza verildi!

İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
2- Öğrenci belgesi (Eğitim-öğretim süresini gösterir şekilde)
3- Ders programı 4- Özgeçmiş 5- 1 adet vesikalık fotoğraf
6- Disiplin cezası almadığını belirtir yakın tarihli öğrenci belgesi
 

Başvuru Adresi : Kreş ve Gündüz Bakımevi
Son Başvuru Tarihi : 06.03.2024
Mülakat Yeri : Kreş ve Gündüz Bakımevi
Mülakat Tarihi ve Saati : 08.03.2024 Saat:09:30

Kaynak: Haber Merkezi