T.C.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1-) İDARENİN

            a) Adı                                                   :Tepebaşı Belediyesi

            b) Adresi                                             : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR

            c) Telefon ve faks numarası                     : 0 222 211 40 00 – 0 222 320 88 88

            d)Elektronik posta adresi (varsa)              : [email protected].

2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI                           

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 59 adet taşınmazın satışı işidir;

Aşağıdaki listede, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Hisse, Parseller ve Orta Mahalle, 23279 ada da bulunan toplam 8 parsel, 23280 ada da bulunan toplam 10 parsel, 23281 ada da bulunan toplam 8 parsel ve 23282 ada da bulunan toplam 8 parsel proje bütünlüğü açısından Ada bazında,

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile(Detayları aşağıdaki listededir.)

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin satışı işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE
ORANI

HİSSEYE
İSABET EDEN

İMAR
DURUMU

MUHAMMEN
SATIŞ
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)

İHALE USULÜ
VE
AÇIKLAMA

İHALE TARİH
VE
SAATİ

1

EMİRLER

24192

16

6,427.46

881/3232

1752.04

PLANSIZ
(TARLA)

877,000.00

26,500.00

AÇIK TEKLİF
HİSSE SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 10:40

2

EMİRLER

24435

7

227.43

TAM

227.43

PLANSIZ
(TARLA)

160,000.00

4,800.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 10:50

3

KOYUNLAR

23176

5

664.74

TAM

664.74

PLANSIZ
(TARLA)

665,000.00

20,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:00

4

BOZDAĞ

108

1

493.61

TAM

493.61

PLANSIZ
(ARSA)

741,000.00

22,500.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:10

5

YAŞAMKENT

3240

2

1,294.27

TAM

1,294.27

Ayrık Nizam
3 Kat Konut E=0.60

9,060,000.00

272,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:20

6

YAŞAMKENT

3201

3

1,095.59

TAM

1,095.59

Ayrık Nizam
3 Kat Konut E=0.60

7,670,000.00

231,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:30

7

ORTA

23277

2

577.49

TAM

577.49

Ayrık 3 kat

2,224,000.00

67,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:40

8

ORTA

23277

4

484.25

TAM

484.25

Ayrık 3 kat

1,865,000.00

56,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 11:50

9

ORTA

23277

5

484.60

TAM

484.60

Ayrık 3 kat

1,866,000.00

56,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 13:30

10

ORTA

23277

6

484.50

TAM

484.50

Ayrık 3 kat

1,866,000.00

56,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 13:40

11

ORTA

23277

7

484.86

TAM

484.86

Ayrık 3 kat

1,867,000.00

56,500.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 13:50

12

ORTA

23277

8

485.13

TAM

485.13

Ayrık 3 kat

1,868,000.00

56,500.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:00

13

ORTA

23277

11

474.57

TAM

474.57

Ayrık 3 kat

1,828,000.00

55,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:10

14

ORTA

23277

12

474.78

TAM

474.78

Ayrık 3 kat

1,828,000.00

55,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:20

15

ORTA

23277

13

474.92

TAM

474.92

Ayrık 3 kat

1,829,000.00

55,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:30

16

ORTA

23277

14

475.44

TAM

475.44

Ayrık 3 kat

1,831,000.00

55,000.00

 

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:40

17

ORTA

23278

1

513.51

TAM

513.51

Ayrık 3 kat

1,998,000.00

60,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 14:50

18

ORTA

23278

2

428.97

TAM

428.97

Ayrık 3 kat

1,652,000.00

50,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:00

19

ORTA

23278

3

457.45

TAM

457.45

Ayrık 3 kat

1,762,000.00

53,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:10

20

ORTA

23278

5

477.42

TAM

477.42

Ayrık 3 kat

1,839,000.00

55,500.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:20

21

ORTA

23278

6

531.31

TAM

531.31

Ayrık 3 kat

2,046,000.00

61,500.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:30

22

ORTA

23278

7

508.62

TAM

508.62

Ayrk 3 kat

1,959,000.00

59,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:40

23

ORTA

23278

8

470.23

TAM

470.23

Ayrık 3 kat

1,811,000.00

55,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 15:50

24

ORTA

23278

9

559.50

TAM

559.50

Ayrık 3 kat

2,155,000.00

65,000.00

AÇIK TEKLİF
PARSEL SATIŞI

30.05.2024
Perşembe Günü
Saat: 16:00

25

ESKİBAĞLAR

3897

3

2,715.82

TAM

2,715.82

Rekreaktif Ticaret
E=0.10 1 KAT

37,480,000.00

1,125,000.00

KAPALI TEKLİF
PARSEL SATIŞI

04.06.2024
Salı Günü
Saat: 10:45

26

ORTA

23279

1

595.65

TAM

595.65

Ayrık 3 kat

2,294,000.00

69,000.00

KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA

04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:00

ORTA

23279

2

582.47

TAM

582.47

Ayrık 3 kat

2,243,000.00

68,000.00

ORTA

23279

3

582.20

TAM

582.20

Ayrık 3 kat

2,242,000.00

68,000.00

ORTA

23279

4

594.30

TAM

594.30

Ayrık 3 kat

2,289,000.00

69,000.00

ORTA

23279

5

592.60

TAM

592.60

Ayrık 3 kat

2,282,000.00

69,000.00

ORTA

23279

6

582.55

TAM

582.55

Ayrık 3 kat

2,243,000.00

68,000.00

ORTA

23279

7

582.30

TAM

582.30

Ayrık 3 kat

2,242,000.00

68,000.00

ORTA

23279

8

594.89

TAM

594.89

Ayrık 3 kat

2,291,000.00

69,000.00

TOPLAM

 

18,126,000.00

548,000.00

27

ORTA

23280

1

631.61

TAM

631.61

Ayrık 3 kat

2,432,000.00

73,000.00

KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA

04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:15

ORTA

23280

2

605.64

TAM

605.64

Ayrık 3 kat

2,332,000.00

70,000.00

ORTA

23280

3

504.77

TAM

504.77

Ayrık 3 kat

1,944,000.00

59,000.00

ORTA

23280

4

504.05

TAM

504.05

Ayrık 3 kat

1,941,000.00

59,000.00

ORTA

23280

5

503.52

TAM

503.52

Ayrık 3 kat

1,939,000.00

59,000.00

ORTA

23280

6

589.51

TAM

589.51

Ayrık 3 kat

2,270,000.00

69,000.00

ORTA

23280

7

607.48

TAM

607.48

Ayrık 3 kat

2,339,000.00

71,000.00

ORTA

23280

8

519.35

TAM

519.35

Ayrık 3 kat

2,000,000.00

60,000.00

ORTA

23280

9

518.94

TAM

518.94

Ayrık 3 kat

1,998,000.00

60,000.00

ORTA

23280

10

518.92

TAM

518.92

Ayrık 3 kat

1,998,000.00

60,000.00

TOPLAM

 

21,193,000.00

640,000.00

28

ORTA

23281

1

597.22

TAM

597.22

Ayrık 3 kat

2,300,000.00

69,000.00

KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA

04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:30

ORTA

23281

2

599.37

TAM

599.37

Ayrık 3 kat

2,308,000.00

70,000.00

ORTA

23281

3

599.90

TAM

599.90

Ayrık 3 kat

2,310,000.00

70,000.00

ORTA

23281

4

570.90

TAM

570.90

Ayrık 3 kat

2,198,000.00

66,000.00

ORTA

23281

5

570.34

TAM

570.34

Ayrık 3 kat

2,196,000.00

66,000.00

ORTA

23281

6

600.00

TAM

600.00

Ayrık 3 kat

2,310,000.00

70,000.00

ORTA

23281

7

599.30

TAM

599.30

Ayrık 3 kat

2,308,000.00

70,000.00

ORTA

23281

8

595.19

TAM

595.19

Ayrık 3 kat

2,292,000.00

69,000.00

TOPLAM

 

18,222,000.00

550,000.00

29

ORTA

23282

1

639.92

TAM

639.92

Ayrık 3 kat

2,464,000.00

74,000.00

KAPALI TEKLİF
ADA BAZINDA

04.06.2024
Sali Günü
Saat: 11:45

ORTA

23282

2

637.23

TAM

637.23

Ayrık 3 kat

2,454,000.00

74,000.00

ORTA

23282

3

631.21

TAM

631.21

Ayrık 3 kat

2,431,000.00

73,000.00

ORTA

23282

4

591.34

TAM

591.34

Ayrık 3 kat

2,277,000.00

69,000.00

ORTA

23282

5

591.81

TAM

591.81

Ayrık 3 kat

2,279,000.00

69,000.00

ORTA

23282

6

631.17

TAM

631.17

Ayrık 3 kat

2,431,000.00

73,000.00

ORTA

23282

7

637.46

TAM

637.46

Ayrık 3 kat

2,455,000.00

74,000.00

ORTA

23282

8

640.60

TAM

640.60

Ayrık 3 kat

2,467,000.00

75,000.00

TOPLAM

 

19,258,000.00

581,000.00

 

5-) SATIŞ BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ

            İhale Komisyon Kararının onaylandıktan sonra istekliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Satış bedeli, tüm vergi, resim, harç ve giderleri Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı’nın T.Vakıflar Bankası TR860001500158007292654237 nolu hesabına veya Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine peşin ödenir.

   6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

           Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale tarihinden bir gün önce en geç saat 16:00’ a kadar 2.000,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.        

7-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)    Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur) (Kapalı ihale için)

b)    Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı, ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) (Kapalı ihale için)

c) Kanuni ikametgah belgesi,

d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

e) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

f) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,

g) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

    2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı)

h) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

ı) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu

olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

 8-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı usulde düzenlenen ihaleler için teklif verecekler;

ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 04/06/2024 Salı Günü Saat: 09:00’ a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

9-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02029942