Kurucu: Abdurrahman ÜNÜGÜR

Sahibi: SAKARYA Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

adına M.Üstün ÜNÜGÜR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hakkı SAĞLAM

Gazete Koordinatörü (Yazı İşleri Müdürü): Ali BAŞ

Spor Müdürü: Engin BAYRI

Reklam Müdürü: AYŞE SAYBAK