Kurucu: Abdurrahman ÜNÜGÜR

Sahibi: SAKARYA Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

adına M.Üstün ÜNÜGÜR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hakkı SAĞLAM

İstihbarat Şefi                       : Çağlar ÖZYAZICI

Spor Müdürü: Engin BAYRI

Reklam Müdürü: AYŞE SAYBAK