Zor şeydir insan olabilmek!

08.01.2019 06:30

Zor şeydir insan olabilmek!Mesele aynı fikirlerde olup anlaşmak değil. Mesele farklı fikirlerde olup birbirine hoşgörü ve saygı duyabilmektir. İşte böyle davranabilenlere de insan denilmektedir. Ülkemizde bu kadar sorun varken, farklı fikirlerde olsak bile yan yana durabilmek, birlikte olabilmektir vatanseverlik. Fikirler, fikirlere karşı durabilir. Fikirler birbirleriyle çatışabilir. Çatışan insanlar değil, fikirler olmalıdır. O fikirleri dile getiren insanlar, o fikirleriyle de olsa yan yana yaşayabilirse insan olur. Kamış ses verince kendisinin ney, ip de gerildiğinde yay oldum zannedermiş! Oysa o kamışa üfleyen, o ipi geren insan olmazsa; ne ney ne de yaydan söz edebiliriz. Onlara bu özellikleri veren insandır. O zaman insan olalım! Sen, ben devrini bitirelim, çünkü devir biz devridir. Biz olmadıkça çokluğa ulaşamayız. Senin devrin, benim devrim bitti be canlar. Devir dayanışma, bütünleşme devri artık! Dilimize de sahip olalım, çünkü o dil kaypaktır. Söylediğin söz, o söylediğinin yüreğine yazılmadığı sürece uçar gider, oysa gönüle yazılan her söz kalıcıdır. “Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar.” Seninle aynı duyguları paylaşırsak birlik ve beraberlikten söz edebiliriz be can. Bir insanla beraber olduğun zaman o insana verdiğin değeri, kıymeti ona hissettirmenin ötesinde ona gösterirsen senin samimiyetine inanır. İşte o zaman sana gönül kapılarını açar ve seni dostu olarak görür. İnsan olmak zordur be canlar. İnsan olanın yaşamda bir doğru çizgisi vardır ve o çizgiden sapmaz. Kimseye yalakalık etmez, doğrudan yanadır ve doğru bildiklerinden taviz vermez. Elif harfi gibi diktir ve dik durur. Tanrısından başka kimsenin önünde eğilmez. Doğru bildiği bir konu ise sana göre, ona göre, ırkına, kişiliğine, giyimine, rütbesine göre karar vermez. Her zaman haktan ve vatanından yanadır. Merttir. Dili de içi de bir ve birlikten yanadır. Zor şeydir insan olabilmek! Dürüstlük, doğruluk göstermeni ister. İyilik ve güzellikten yana olmanı ister. İçtenlikli, güvenli, merhametli olduğunu göstermeni ister, hoşgörü ister. De en önemlisi vicdanı hür olan, vicdanlı insan ister be canlar.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle