TOPLUMSAL ETİK VE OLGU

11.09.2020 06:30

TOPLUMSAL ETİK VE OLGUİnsanların varoluşundan bu yana düşündüğü bir konu olmasına rağmen, son yıllarda etikten daha çok söz edilmeye başlamıştır. Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimidir. Etik terimi Yunanca "karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir. Türkçede etik sözcüğü yanlış biçimde ahlak sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Etik ve ahlak kelimesi genellikle “doğru” ve “yanlış” kavramları etrafında sıklıkla birbiriyle karıştırılarak kullanılan kelimelerdir. Etik ve ahlak aynı anlama gelmemektedir.

Etik, toplum tarafından oluşturulmuş kodlar, normlar gibi kurallar, çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü diyebiliriz. İnsanla ilişkilendirilmiş her şey diyebiliriz., İnsanın çevresiyle, doğayla ve bütün nesnelerle  

Ahlak ise daha kişisel bir olgudur. Kişinin doğru ve yanlış üzerindeki kendi düşünce ve hislerine dayanmaktadır. Ahlak kişisel olduğu için herkese göre değişebilir ancak etik kuralları toplum için aynıdır, değişmez.

Etik ile Ahlak arasında muazzam bir fark vardır. Ancak çoğunlukla bu fark iyi ayırt edilemez. Ahlak, etik alanının bir alt dalı olarak değerlendirilmelidir. Ahlak daha çok dine dayalı ve kişisel inançları kapsarken, etik felsefedir ve insanla ilgili olan her şeyi kapsar. Ahlak ile yakın ilişkisi olmasına rağmen, etik bir bilim dalıdır, ahlak ise bir olgudur.
İnsan nasıl bir davranış sergilerse sergilesin kendisiyle ilişki içindeki bütün varlıkları etkileyecektir. 

Tarihte eskiçağlardan günümüze doğru, mutluluğu ve hazzı temel alan, erdemi temel alan faydayı ele alan ve etiği bir üst etik olarak kabul eden yaklaşımlar mevcuttur. İlk konuşulmaya başlandığı dönemlerde, iyi, mutlu yaşam, adalet ve erdem nedir gibi konular ele alınırken, 18.yy da; iyi isteme, ödev, sorumluluk, değerler, kavramlar, amaçlar ve anlamlar ele alınmıştır. Günümüz de etiğin ele aldığı konular, günün şartlarına uygun çeşitlenmiştir. bunlar,iş etiği,, organ nakli, yapay zeka, çevre kirliliği, toprak etiği ve meslek etikleri olmuştur.

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem, deney ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir.

Etik kurallar insan olduğumuzu hatırlatan bir unsurdur ve toplumu bir arada tutmaya yarar.

İnsanlar birbirlerine her geçen gün saygı yitirmeye başkadı. Etik diyoruz ama kim önemsiyor. Eline hak etmeden bir gücü kötü kullanabilecek insanlar sardı çevremizi. Yazılı bir kural değildir tabii ama en az yazılı kurallar kadar bizi biz yapan değerlerimizdir.

Tamamen insana özgüdür insanların bildiğini zannederek sürekli olarak sarf ettiği
lakin davranışlarına yerleştiremediği her alanda yer alan fakat yerine oturamamış
sosyal kuraldır.

Ahlaki açıdan büyüklere saygıdan bahsedilir evet bu bir toplumun gerçeğidir. Burada ne kadar küçüklerin büyüklere karşı doğru davranması bahsedilirse, büyüklerin de küçüklere doğru davranmasını etik göz ardı etmez.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

escort ankara
izmit escort