Teslim olmayalım, önlem alalım

11.09.2018 06:30

Teslim olmayalım, önlem alalımAdları bir köşe yazısına sığmayacak kadar çok düşünce insanı, bilge, bilgin, âlim, suçu başkasına arama kolaycılığının gerçek potansiyellerimizi ortaya koymamızı engelleyen zihin sapması olduğunu söyler.Başkalarını suçlama yerine, kendi eksiklerimizle yüzleşme özgüveninin, sorun çözmenin en etkili yolu olduğu üzerinde ittifak vardır.

Hiç kuşku yoktur ki, yaptığımız işlerin gidişatında “dış etkenlerin” payı var. Sistemlerin, özellikle de sistemlere egemen olanların harekete geçirdikleri güçlerin bizim işlerimizi zorlaştırıcı ya da kolaylaştırıcı etkilerini görmezden gelemeyiz.

Dünya genelinde ve ülke ölçeğinde “makro dengeleri” hiçbir zaman küçümsememek, gözardı etmemek gerekir. İster bilgi-temelli, ister beceri-odaklı, dilerseniz kural- yönelimli ya da uzmanlık- ağırlıklı davranalım; sistemin ve sisteme egemen olan işleyişin ve aktörlerin etkilerini gözardı ederek işlerimizi sağlıklı biçimde yönetemiyiz.

Dinamikleri yönetmek

Koşullar ne olursa olsun, işimize sahip çıkarak bazı iç dinamiklerini etkin yönetmek, kayıplarımızı en düşük düzeyde tutabilir.Bu dinamikler, kalite-bilinci, çeşitlilik direnci, maliyet avantajı, nakit akışı gücü, finansman disiplini, veriye erişebilirlik fırsatı, analitik yetkinliği ve anlamlandırma ustalığıdır

Döviz kurundaki aşırı hareketliliğin yarattığı belirsiz ortamında, özellikle döviz ağırlıklı iş yapmanın zorlukları vardır; eli taşın altında olanlar bugünlerde söz konusu zorlukları bütün gerçekliğiyle yaşamaktadır.

Yine de ölçekleri ne olursa olsun dış piyasaya ya da iç piyasaya iş yapan işyerlerinin yöneticilerine iç dinamiklere dönmelerini, panik yapmadan, zamanlarının hiç olmazsa yarısını, “çıkış yolu bulma” arayışlarına ayırmalarını önermek isteriz.

İşletmecilik üzerine çalışan seçkin bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, iş dünyasıyla ilgili 30’u aşkın “değer” vardır; bu değerlerin içinde “kalitenin” payı yüzde 20’yı bulmaktadır.Bu, özellikle kriz koşullarında “kalite farkı yaratma” konusunda asla ödün verilmemesi gerektiğinin göstergesidir. Kalite bilincinde sapma olursa, özellike aşırı belirsizlik ya da kriz ortamlarında kötüye gidişi hızlandırır.

Başta işimizle ilgili düşünce, sorgulama ve yüzleşme çeşitliliğinden tutun da ürün çeşitliliğine; hizmet çeşitliliğine uzanan “çeşitliliğin direnç yaratma” özelliği üzerinde kafa yormadan belirsizliklerin yarattığı sorunları en düşük maliyetle savuşturulamaz.

Maliyet bilinci

Küresel rekabetin artan baskısında, “maliyet avantajı” yaratmadan; iş yeremizin ölçeği ne olursa olsun sürdürebilir iş yapma alanımız giderek daralır. Her iş yerinin mutlaka “ maliyet analizi ve maliyet düşürme projeleri” olmalıdır; günümüzde zenginlik üretmerin ölçüsü, paradan çok proje üretimidir.

İş yeri yönetmenin olmazsa olmazı “nakit akışının kontrol altında tutulmasıdır”. Nakit akışlarını net verilerle izlemeyen, gerekli önlemleri almayan herhangi işyeri yönetimi işini tam ve doğru yapamaz, uzun soluklu gelişme yaratamaz…

Finansman yönetimi ve disiplini, sürdürebilir iş yapmanın gerek şartıdır; özellikle belirsizlik ve kriz dönemlerinde bu ihtiyaç daha güçlü bir biçimde kendini hissettirir.

Sağlıklı veriye erişebilirlik, verilerin bilgiye, bilgilerin anlamaya, anladıklarımızı işlemeye, işlediklerimizden sonuç almaya olan ihtiyacımız katlanarak artmaktadır. Şimdi hepimiz şu soruyu kendimize soralım: İşimizle ilgili önceki veri analizlerimize son dönemde neler ekledik? Sorunun yanıtı olumsuz ise, alınacak sonuçların olumlu olması imkansızdır.

Alışkanlığı kıralım

Analitik yetkinliğimizi belirsizlik koşullarında zorlamıyorsak; alışkanlıklarımızın tutsağı olmuşsak ; belirsizliklerle baş etmemiz hayal olacaktır.

Uzmanlık, bilgi-temelli davranışlaradan ortaya çıkar; belirsizliğin en yüksek olduğu anlarda tipik olarak karşılaşılan en ileri bilişsel mantık yürütme şeklidir diye tanımlanır. Belirsizlik ortamında en hızlı ve hayatın gerçeğine en uygun çözümler üretmektir uzmanlık-temelli davranış. Uzmanlığa, uzmana karşı olan tutumunuz, belirsizliği aşma niyetinizin de göstergesidir.

Başlıklar halinde anlattığımız “ davranışlar” belirsizliklere teslim olmadan işlerimizi yapmanın yollarıdır. Teslim olmayalım, önlem alalım…

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle