TAKSİTLE MAL ALIMI..

22.07.2018 06:00

TAKSİTLE MAL ALIMI..Tüketicimiz; Bir mağazadan taksitle ütü alıyor ve ütüyü 3 gün sonra geri vermek istiyor. Mağaza yetkilisi ‘’satılan mal geri alınmaz’’ diyerek tüketicinin talebini geri çeviriyor. Tüketicimizin sorusu’’taksitle almış olduğum ütüyü geri verebilirmiyim?

Öncelikle taksitli satış sözleşmesinin tanımını yapalım.6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun maddesindeki adı Taksitli satış sözleşmesi, satıcı ve sağlayıcının malın teslim veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

Tüketicimizin sorusuna cevap verecek olursak; Tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitli satış sözleşmesinden cayabilir.

Tüketici kanunu açık olarak belirtmiş, ”Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması ve sözleşmenin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketicinin daha sonraki tarihlerde talep etmesi halinde ücret talep edilmeksizin bir defaya mahsus olmak üzere sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilir. Taksitle satış sözleşmesi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir. Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.’’ demektedir.

Cayma hakkının kullanılması konusunda kanun tüketicinin cayma şeklini belirtmiştir kanun, ‘’Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılır. Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorundadır.’’diyor.

Burada şunu belirtmeliyim, tüketicilerimiz satıcıya cayma haklarını mutlaka (ispat açısından önemli) yazılı bildirmeleri gerekir. Bildirimlerini ifade eden bir dilekçeyle posta yoluyla da iadeli taahhütlü olarak satıcıya bildirebilirler. Tüketici taksitle almış olduğu mal veya hizmetin taksitlerini her ay için ayrı ayrı senet yaparak imzalamalı ve malın fatura, garanti belgesi, kullanma kılavuzu gibi belgelerlide almalı saklamalıdır.

Yanlış bildiğimiz ve bazen de bu yanlıştan dolayı mağdur olduğumuz bir yanlışlığı da düzeltmek isterim bazı tüketicilerimiz kredi kartıyla yapılan alışverişlerinde taksitli satış sözleşmesine girdiğini düşünmektedir. Taksitli satış yukarıda da belirtilen gibi, kısım kısım ödenen alışverişler için geçerlidir.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort