SEÇİMLİK HAKLARIM VAR.

11.03.2018 08:00

SEÇİMLİK HAKLARIM VAR.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun 8. Maddesi ve ona bağlı yönetmelik ayıp malla ilgili tüketicilerimizi koruyor ve yönlendiriyor.

Öncelikle ayıplı malın tanımını yapalım:  Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Kanun ayıplı malda ispat yükünü satıcıya vermiştir. Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

Ayıplı mal satışında, Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Seçimlik hakkını kullanabilir. Tüketicinin seçimlik hakları,

  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

  • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemedir.

Tüketici seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketici isterse Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Haklarımızı aramak için nasıl yol izlemeliyiz: Tüketici malın ayıplı olduğunu öncelikle satıcıya bildirmeli ve seçimlik haklarını kullanmak isteğini söylemeli. Satıcı malın ayıplı olduğunu kabul etmez ise tüketici, parasal sınırlar içinde tüketici hakem heyetlerine, tüketici Mahkemelerine hakları kullanmak için başvurabilirler. Bu arada tüketicilerimiz şikâyetlerini tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelere şikâyetlerini parasal sınırlara göre yapmalılar buna göre; Malın fatura bedeli 4570 TL olan uyuşmazlıklarda İlçelerde bulunan tüketici hakem heyetlerine.

4570 TL’den, 6860 TL’ye kadar olan fatura bedellerinde İl hakem heyetlerine 6860 TL’den üstü rakamlarda ise Tüketici mahkemelerine başvuru yapabilirler. Şikâyet başvurularımızı mutlaka belgelendirmeliyiz. Sözleşme, fatura, garanti belgesi kullanma kılavuzu gerektiren mallarda mutlaka hak aramalarda kullanmak için alıp saklamamamız lazım.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort
tekirdağ escort tokat escort trabzon escort alanya escort hatay escort