Metodunu sorgulayan daha az yanlış yapar

23.07.2019 06:30

Metodunu sorgulayan daha az yanlış yaparDescartesmetod üzerine” yazdığında takvimler 1637 yılını gösteriyordu.Aradan 3 yüz 82 yıl geçtiği halde, metot üzerine bir şeyler söylemek istediğimiz zaman Descartes’in yazdıklarına başvurma ihtiyacını duyuyoruz.

Ünlü düşünce insanının yazdıklarına saygı göstermek önemli, ama ondan daha önemlisi, yüzyılların ötesinde söylediklerini yaşam biçimi haline getirmek; “Metodsuz gerçeği aramaktansa, hiç aramamak daha yeğdir” uyarısına uymaktır.

Dikkatlı okuyucunun gözünden kaçmamıştır, “ metot, o kadar önemsizdir ki, sadece esası etkiler” saptamasını sıklıkla kendimize anımsattığımız gibi, okuyucuyla da paylaşıyoruz.

Teknoloji, “insanın çıplak gücüyle yapamadığını, aklını kullanarak bulduğu araç ve metotlarla yapabilmesidir” tanımlamasını yapıyoruz.Teknolojinin yarısı metod olduğunu her zaman vurguluyoruz.

Teknoloji insanın “kas gücünün ” ve “zihin gücününün” uzantısıdır; özellikle zihin gücünün uzantısı olan “metot geliştirme” her alanda verimliliğin etkili aracıdır, diyoruz.

Eğer “yanlışı doğru” gibi anlak istemiyorsak…

Eğer, “harcadığımız emekle ve zamanla en yüksek değere ulaşmak” istiyorsak…

Eğer, “kapasitemize göre idrakımızı en üst düzeye çıkarmaktan” yanaysak…

Eğer. “ toplumsal iletişimimizi ve etkileşimimizi uygun gelişmenin araçları” olarak algılıyorsak…

Eğer, “yalından yola çıkarak, karmaşıklığın iç dinamiklerini net olarak anlayarak, yaşamımızı kolaylaştıracak adımlar atmanının bilincindeysek”…

Durup, dingin bir zihinle metodumuzu, iş yapma tarzımızı sorgulayalım.

Birikimlerin bana söylettiği iddialı bir gerçekliği paylaşmak isterim: Türkiye, potansiyelleri dolduğu halde, metot eksikliğinden onları değerlendiremiyor. Metodun değeri gerektiği gibi kavranmadığından orta gelir tuzaklarına kurtulamıyor; ekonomisi durmadan patinaj yapıyor.

Çok somut bir örneği paylaşalım: Sürekli olarak gazete manşetlerine yansıdığı halde, maden arama - işletme izinlerinde , alınan bedellerin ölçüsünde bir metot geliştiremediği ve sistem kurulamadığı için çok ciddi emek, zaman ve para kaybediliyor. Siyasi irade temsilcileri, bürokrasi yetkilileri, iş dünyası insanları, STK yöneticileri ve medya mensupları bir araya gelerek, kangren haline gelmiş bu sorunu çözemiyor; çünkü sorun üzerine tutarlı bir metodla gidilmiyor.

İşyerleri krizlerde batmaz, metodsuz yönetilmekten batar. İçinden geçtiğimiz kriz ortamında hepiz metodumuzu sorgulamalıyız.

Yorumlar (1) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Dr. S.Sırrı KABADAYI

29 Temmuz 2019 00:01
Çok Değerli Hocam, birikimlerinizden ve deneyimlerinizden daha fazla insanımızın yararlanması için yeni Okulumuzun konferans salonunda ilgili kişilere yönelik konferanslar vermenizi diler, saygılarımı sunarım.