KONKORDATO

09.08.2018 06:00

KONKORDATOİflas Erteleme’nin kaldırılmasıyla, ekonomik darboğazda olan ve yeniden düzlüğe çıkmak isteyen şirketlerin başvurabileceği mantıklı bir seçenek olarak “Konkordato” kaldı. Bu yazıda konkordatonun birçok şekli olmasına rağmen iflas ertelemeye seçenek olması sebebi ile yalnızca “Adi Konkordato”yu inceleyeceğiz.

Adi Konkordato süreci

En basit anlatımla Konkordato, alacaklıların belirli bir kısmının onayı ile alacaklı oldukları miktarların belirli bir yüzdesinden vazgeçmesi veya alacakların vadesinin uzatılması ile faaliyetlerine devamının sağlanmasıdır. Konkordatoda borçlu, alacaklılarına borcunun tamamını değil, belirli bir oranını ödemeyi teklif eder.

Bu teklif, alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise borçlunun konkordato teklifi kabul edilmiş sayılır.

Konkordato kararının alınabilmesi için, borçlu veya iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, İcra Mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ile “konkordato teklifi” verir. Konkordato teklifi ilan edilir, ilandan sonra alacaklılar 10 gün içerisinde bu teklife itiraz edebilirler. İcra mahkemesi talebi inceler, konkordato talebinin başarı ihtimali olduğunu düşünür ve alacaklıları zarara uğratma kastından uzak olduğuna kanaat getirirse, borçluya üç ayı geçmeyecek şekilde konkordato süresi verir ve “Konkordato Komiseri” tayin eder. Bu süre iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu sürede mahkeme gerekli görürse borçlunun mal kaçırmasına sebep olabilecek işlemlerini yasaklar.

Konkordato mühleti boyunca borçluya karşı, işçi alacaklarından kaynaklanan bazı istisnalar ve rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip dışında hiçbir takip yapılamaz ve mevcut takipler durur. Borçlu ise, bu mühlet süresince yapacağı işlemlerde, komiserin denetimi altındadır. Bu denetimin sınırını icra mahkemesi belirleyecektir. Belirli işlemlerin komiser onayına tabi olmasına veya doğrudan komiserin yönetimi devralmasına karar verilebilir.

Atanan komiser alacaklıları toplantıya çağırır. Alacaklıların hem kişi olarak çoğunluğu, hem de bu kişilerin meblağ olarak alacağın üçte ikisini aşan bir alacağa sahip çoğunlukta olmaları gerekir.

Konkordato kararı, komiser tarafından Ticaret Mahkemesine teslim edilir. Ticaret mahkemesi, planın borçlunun kaynakları ile orantılı olması, kararın çoğunluk şartlarına uygun olarak alınmış olması, alacaklılara yeterli teminat gösterilmiş olması ve yargılama gider ve harçlarının depo edilmiş olması şartıyla kararı tasdik eder.

Konkordato kararı rehinli alacaklar, kamu alacakları ve imtiyazlı alacaklar dışında kararı kabul eden etmeyen tüm alacaklıları bağlar.

Konkordato iflas erteleme varken hiç uygulanmayan bir yöntem iken, ekonomik olarak zorda olan şirketlerin tek çıkış noktası.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort