KARMA EĞİTİMİ YOK ETMEK Mİ, HEDEF ALINIYOR?

05.07.2019 06:30

KARMA EĞİTİMİ YOK ETMEK Mİ, HEDEF ALINIYOR?Kamusal hizmetin temel alanlarından biri olan eğitim uygulamalarında sorunlar adeta çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Ana okulundan başlayan ve üniversite eğitimine uzanan süreçte neredeyse günü birlik uygulamalarla sistem karmakarışık hale getirilmiş durumda.

Tüm sorunların kaynağında ise Milli Eğitim Temel Kanunu’nun yok sayılarak “Dindar ve kindar nesil yetiştirme” projesinin esas alınması yatıyor denilebilir.

Oysa ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitimin ana ilkelerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.

Ancak, son yıllarda laik, bilimsel ve karma eğitim ilkelerinden hızla uzaklaşıldığı için ne yazık ki eğitimde ciddi bir eksen kayması yaşanıyor.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanının Japonya seyahati sonrası yaptığı açıklamalar hayli dikkat çekici ve üzerinde durulmaya değer.

Cumhurbaşkanının Japonya’da yaptığı temaslarda, 80 tane kadın üniversitesi (sadece 2 tanesi Devletin) olmasından çok etkilendiği anlaşılıyor.

Oysa ki çok sayıda kadın üniversitesi olduğu söylenen Japonya, sosyal yaşamda ve iş dünyasında kadına yönelik bakış açısının olumsuz olduğu ülkeler grubunda yer alıyor.

Japon geleneksel kültüründe kadın ikincil pozisyonda ve erkeğe bağımlı olarak yetiştiriliyor.

Kadınlarla ilgili biçilen role uygun olarak ev işlerini yapmak ve çocukları yetiştirmek konusunda yerleşmiş bir algı var.

Diğer yandan, Japonya’nın teknoloji ve bilimsel alandaki gelişmişliğinin örnekleri ile ilgilenmek yerine kadınlardan oluşan üniversite uygulamasının gündeme getirilmesini de not düşmek gerekli.

Japonya örneğinden hareketle Cumhurbaşkanı, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere hitap ederken Milli Eğitim sistemimizin temel ilkelerinden olan karma eğitimi hedef alarak:

Lise yıllarında ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı, sonra karıştırdılar. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz” dedi.

Devamında YÖK Başkanına, Japon sistemini kast ederek “Kreşten alıp ilk-orta-lise-üniversite olmak üzere farklı bir yapıyı oluşturmuş durumdalar, çalışmanı bu yönde yap” talimatını verdi.

Sadece kadınlardan oluşan üniversite niçin gerekli, anlamak mümkün değil.

Kadınlar okulda yalnız olunca bilimsel başarı daha yüksek mi olacak?

Doğrudan karma eğitimi hedef alan ve dünyadaki çağdaş eğitim ilkelerine tamamen ters bir anlayış ifade ediliyor.

Devamında en yüksek mertebeden YÖK’e talimat veriliyor.

Hiç kuşku yok ki YÖK Başkanı en kısa sürede gereğini yapacak, sadece kadın öğrencilerin okuduğu üniversite(ler) ülkemizin her yerinde açılacaktır.

Kadın ve erkekleri birbirinden sosyal alanda tamamen soyutlayan, haremlik-selamlık anlayış hangi çağda kaldı?

Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ilkesi niçin yok sayılıyor?

Sorular, saymakla bitecek gibi değil.

Kadın öğrencilerin böylesine bir tecrit anlayışı içinde eğitim almasını, üzülerek belirteyim “aşağılanmasını” anlayabilmek gerçekten de mümkün değil.

Kız çocukları;

Eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandırılmıyor.

4+4+4 ile okuldan alıkonuldular, okullaşma oranı hızla geriliyor.

Ana okulundaki kız çocuklarının bile başı örtüldü, kadınların giyimi üzerinde çok yönlü baskı kuruluyor.

Yetmedi.

Şimdi de üniversitede sadece kadınlar bir arada okuyacak, “Kadın Üniversitesi” kurulacak.

Matematikte dört işlem sorularını çözemeyen, basit hesaplamaları bile yapamayan,

Türkçede deyimleri, atasözlerini anlamayan, neden-sonuç ilişkisi kuramayan nesil yetiştiren eğitim sisteminin sorunları ile ilgili gecikmeden kalıcı çözümler üretilmesi beklenirken “Kadın Üniversitesi” kurulması öncelikli olarak gündemde.

Hayırlı olsun!..

Yorumlar (1) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Fahri

08 Temmuz 2019 08:36
Sevgi hanım liselere yerleştirmede yeni yöntemi de bir araştırsanız. tercih yöntemi yine değişmiş. ya devlet ya özel tercihin amacı ne?

depolama şehirler arası nakliyat

evden eve nakliyat çeviri şehirler arası nakliyat ofis taşıma uluslararası evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

istanbul escort

alanya escort

ankara escort bayan

izmit escort bayan