Kaderimizi değiştirecek olan “kendini yeniden üretmesini” bilmektir-1

11.02.2019 06:30

Kaderimizi değiştirecek olan “kendini yeniden üretmesini” bilmektir-1Ülkemizin derinliklerinde, Elbistan’dan Silivri’ye, Anamur’dan Sinop’a katıldığım toplantılarda, geleceği inşa etmeye karınca kararınca katkım olsun diye bildiklerimi paylaşıyorum. Paylaştıklarımın çok kısa bir özetini Eskişehir insanına sunacağım.

Yazılı metinleri paylaşmamın iki nedeni var: Biri, kendimi disiplin altına almak için “belge” bırakmak istiyorum.Araştırmacılar, yazılarıma bakarak “iç tutarlılığımı” ölçebilir. Ne kadar özü, sözü ve davranışı birbirini bütünleyen biri olduğumu anlamak için yazılı metinler sağlam araçlardır. İkincisi, ilgisini çeken katılımcıların tekrar tekrar dönüş yaparak “anlama derinliği” sağlamasına yardımcı olabilirim.

İrademiz kaderimizi değiştirebilir

Ülkemizin her yerinde, zihni modelimin yarattığı gerçeklikleri yansıtan düşüncelerimin, aksine beni “ikna edeceğiniz” ana kadar yaşayacağını söylüyorum.Hayatta en tehlikeli şeyin, bir insanın kendi doğruları tek doğru olarak algılaması, kendi yanılmazlığına inanması olduğunu sayısız örneğinden biliyorum. Hayat birikimlerim her türlü görüşü “alıcı bir ruhla” dinlemem gerektiğini bana öğretti.Esas gücün, insan olma enerjisinin konuşarak, tartışarak, sorgulayarak bir ortak akılda birleşmekte olduğunu düşüncenin ötesinde inanç haline getirmiş durumdayım.

Bu yazılarda sizlerle iki alandaki düşündüklerimi paylaşacağım:

1 Ülkemizin ivedi gündemi hangi konuları kapsıyor?

2 Kaderimizi değiştirmek için ne yapmalıyız?

Bir başka açıdan bakarak yorumlarsak, ülkemiz ekonomisi üzerinde düşünenler beş alanda köklü değişmeler yaratacak düzenleme öneriyorlar:

Birincisi, düşük ve orta teknolojilere dayalı üretim yapısını, ileri-teknoloji donanımlarla yenilemeliyiz.Bu teknoloji yenileme önerisi, geleneksel teknolojilerin ileri uygulamalarını ve sayısal teknolojinin uygulanabilir olanlarını da kapsamalı. Ülkemizin üretim altyapısını değiştirerek, dış ticaret açıklarını kapatan, kırılganlıkları kontrol edilebilir düzeylerde tutacak yeni bir üretim yapılanması ihtiyacı hemen herkesin ortak görüşü.Teknolojik donanımların yenilenmesi önerileri, süreçlerin hızlanmasını, gerekli verimlilikleri sağlayarak küresel ölçekte rekabet edebilir bir akışlar sisteminin oluşturulması beklentilerinden besleniyor. Teknolojik altyapının nasıl değiştirileceğine ilişkin öngörüler ve önlemler ilk ve önemli adımı oluşturuyor. Türkiye İş Bankası yetkikileri 94’uncu kuruluş yılı nedeniyle yaptıkları açıklamada, “Cari açığı daraltacak şekilde ithalat yaptığımız alanlarda büyük ölçüde yurtiçinde katma değerli üretim yapmaya yönelik bir dönüşüm süreci geçirmeliyiz.Aynı zamanda ihracat pazarlarımızın genişletilmesi büyümeye pozitif katkı yapacaktır” saptamasına yer veriliyor.

İkincisi, teknolojik yapının değişmesi, o teknolojileri etkin ve verimli kullanabilecek “insan gücü” arzının artırılması ihtiyacıdır. Kaynağınız varsa teknolojik donanımları satın alarak yapıyı kısa zamanda değiştirebiliriz, ama gerekli insan kaynağımız yoksa, yapının içine hayat doldurmada zorlanırsınız. Teknolojiyi etkin kullanarak yaratmak istediğimiz sonuçlara ulaşabilmemiz için, teknolojik yatırımlarla birlikte insan kaynağını yatırımlarının yapılması da ülkemiz ekonomimizin ivedi sorunlarından bir diğeridir.Teknolojik yatırımlarla yapı değişikliği görece daha kısa dönemde, işgücü ile ilgili nitelik artırma daha uzun dönemli politikalar ve uygulamalar gerektirir.

Eko sistemi kavramak önemli

Üçüncüsü, teknolojik yatırımlar ve insan kaynağının etkinliğini artıracak olan “kurumsal yapılar ve işleyişini” de dikkate alan bir “yeniden yapılanma programının” yürürlüğe konmasıdır. Kurumların sorumluluk alanlarını net olarak tanımlamadan; kurumsal işleyişin hukuk sistemiyle güven altına almadan sağlıklı bir “ödemeler dengesinin” yaratılamayacağını düşünmüş ve içselleştirmiş olmaktır.

Dördüncüsü, düşünce sistemimiz, inanç sistemimiz, bilim ve teknoloji sistemimiz, finans sistemimiz, ticari sistemlerimiz, hukuk sistemimiz, siyasal düzenimiz, sosyo-kültürel yapımız ve yönetim sistemizin oluşturduğu “ekosistemin” teknolojik yatırımların, insan kaynağımızın, kurumsal yapılarımızın yaratmak istediğimiz sonuca bizi götürecek işleyişte olmasıdır.

Beşincisi, ödünsüz gözetim ve denetim yapan mekanizmaların işletilmesidir. Geri-bildirim döngüsünü kurmak, yaratılmak istenen sonuç ile ulaşılan sonuçları analiz ederek sapmaları belirlemek, açık ortamlarda yapılan yanlışları değerlendirerek, gerekli ince ayarları yaparak ilerlemek gerekiyor.İnsan eliyle yapılan herhangi bir düzenleme, “kendini yeniden üretmenin koşullarını” dikkate almamışsa, kaynaklarını israf etmekten çok fazla sakınamayız.

Yarın: “Kulak kirliliği” en değerli kaynaklarımızı israf ettiriyor

••••••••••

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

sakarya escort izmit escort bayan escort bayan escort bayan bursa merkez escort bayan escort bayan escort escort bursa istanbul bayan escort beşiktaş escort istanbul escort bayan şirinevler escort kadıköy escort bayan beylikdüzü escort bayan sakarya escort izmit escort bayan escort bayan gümbet escort illegal bahis porno film indir porno sex hd porno