İSKAN ALMA İŞLEMLERİ..

29.07.2018 06:00

İSKAN ALMA İŞLEMLERİ..Sizlerden gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Bu hafta ki tüketici sorusu, Konutlardaki İskan alımıyla ilgili sorusu, bizde konuyla ilgili uzmanın görüşünü aldık tüketicimizin sorusuna cevap olarak aktarıyoruz.

Öncelikle İskan nedir? İnşaat çalışmaları sonra eren ve hazır hale gelen binalar için, belediyelerin imar birimi tarafından iskan izni düzenlenmesi gerekiyor. Böylece söz konusu bina yasal olarak oturuma hazır hale geliyor. Bu izni almak için de varsa müteahhidin gerekli belgeler ve başvuru dilekçesi ile müracaat etmesi gerekiyor.

Bina için alınmış olan yapı ruhsatının alındığı tarihten sonraki iki yıl içerisinde çalışmalara başlanması ve beş yıl içerisinde de inşaatın bitmesi takdirinde yapı oturma izni alınabiliyor.

İskan alımında müteahhittin sorumluluğu nedir?

İskan ruhsatının kim tarafından alınacağı hususu herhangi bir yasa ve yönetmelikte yer almıyor. Buna karşın, iskanın kim tarafından alınacağı satış veya kat karşılığı inşaat sözleşmesinde genellikle belirtiliyor.Örnek vermek gerekirse;

Müteahhit ile yapılan sözleşmede "1-anahtar teslimi olacağı; 2-Kat mülkiyetine kadar olan harçlar müteahhite aittir." gibi bir hüküm yer alıyorsa, iskan masrafı da müteahhite ait oluyor. Ancak böyle bir hüküm bulunmuyorsa, müteahhit iskandan sorumlu olmuyor.

Böyle bir durumda her daire sahibi iskan ruhsatını kendisi alıyor. Peki bu durumda iskan masrafları eşit midir?Ferdi iskan, bağımsız bölüm sahiplerinin gerekli belgeleri temin etmesi ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Söz konusu belgeler, belediyeden belediyeye değişiklik gösterebiliyor.Ferdi iskan için gerekli belgeler:

- Ferdi İskan belgesinin alınacağı bağımsız bölümün son tarihli tapu veya tapu kayıt sureti, 

- Belediye Gelirler Müdürlüğü'nden söz konusu bağımsız bölüme ait borcu olmadığına sair “Borcu Yoktur Belgesi”, 

- Ad, Parsel ve bağımsız bölüm numarasını içeren Yapı Kullanma İzni talep eden bağımsız bölüm sahibi tarafından imzalı dilekçe, 

- İlgili vergi dairesinden alınan bağımsız bölüme ait ilişik kesme belgesi. Ferdi iskan masrafı ise;

Ferdi iskan masrafı da belediyeden belediyeye farklılık gösteriyor. Ancak bu masrafın belirlenmesindeki kıstas, konutun metrekaresi oluyor. Bu da demek oluyor ki söz konusu dairenin metrekaresi arttıkça, ferdi iskan masrafı da artıyor.

Müteahhit iskanı almakla yükümlü iken almadı, bu durumda iskan nasıl alınır?

Kimi zaman hak sahipleri müteahhit yüzünden iskan konusunda problem yaşayabiliyor. İnşaatı tamamlanmış ancak ilgili şirketin, binayı inşaatı tasdikli projeye uygun yapmaması halinde; imara uygun yapmaması halinde; iskan izni verilmiyor. Bir dönem müteahhitin vergi, harç, sigorta primleri gibi vesaire borcunun olması halinde de iskan verilmiyordu.

Müteahhit yoksa iskan alınır mı, iskan alırken müteahhitin borçları ödenmek zorunda mıdır?

17 Aralık 2009 tarihinde 5940 Sayılı Kanun'la yapılan düzenlemeye göre, müteahhitten konut satın alan vatandaş, müteahhidin bu yapı ile ilgili vergi ve sigorta primi borcu olsa dahi, bu borçlardan sorumlu tutulmadan yapı kullanma izin belgesi alabiliyor.

5940 sayılı İmar Kanunu 

Madde 1:“Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elamanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi sigorta pirimi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma iznin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir. Bu belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına işlenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve Bakanlığa gönderilir.”Söz konusu kanun maddesi gereğince yapının ruhsat ve eklerine uygun olması halinde kişilere müteahhidin borcu bulunsa dahi oturma izin belgesini belediyelerin vermeleri gerekiyor.İskan alındıktan sonra, alıcı iskan masrafımı müteahhitin talep edebilir mi?

Vatandaş ödemiş olduğu bedeli bazı kanuni yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla müteahhite karşı dava açabiliyor. Taraflar arasındaki sözleşme de iskan masraflarına müteahhitin katlanacağı düzenlenmişse ve iskan almamışsa eser ayıplı olarak teslim edilmiş sayılır. Eğer iskan alınmamışsa, hak kaybına uğramamak açısından eseri teslim alamadan önce eserin ayıplı olduğunu ve bu haliyle taşınmazı kabul etmediğinizi müteahhit firmaya ihtarla bildirmeniz önemlidir.

Ayıplı konutta zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, satılan  konutun ayıbı tüketiciden, satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı işlememektedir.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (1)

Yorum Ekle

konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort