Eskişehir’de iş insanlarının yeni gündemi :II

27.11.2018 06:30

Eskişehir’de iş insanlarının yeni gündemi :IIYeni teknolojilerin günlük yaşantımızı ne kadar zamanda etkilediğini araştıranlar 7 yıldan söz ediyor. Sayısal teknoloji hayatımızın bütün derinliğini kısa zamanda etkiliyor.Dünyadaki gelişmelere “ bekle-gör” mantığıyla yaklaşanlar kaybedenler oluyor. Eskişehir’ de iş insanı, sayısal teknolojinin olası etkilerini dikkate almaksızın sağlıklı gelecek yaratabilir mi? Soru hepimizin kendine sorması gereken soru…Bir hafta da, gelecek inşasını etkileyen eğilimlere ilişkin saptamalarımızı sürdürüyoruz :

Beklenti Oluşturma ve Hedef

Belirlemede Tutarlılık Yaratıyor

Çoklu veri üretme, veri derleme, veri saklama, veri işleme, ileri analitik olanakları, “sanal ve artırılmış gerçeklik” uygulamaları, model kurmanın ve simülasyon-benzetim- olanaklarının genişlemesi bilincin en üst düzeyi olan “ beklenti oluşturma” ve “tutarlı hedef belirleme” konusunda karar süreçlerini hızlandırıyor,

Modellerlere, Pilot Uygulamalara

ve Deneysel Mesafelere Bağımlılığı Azaltıyor

Sayısal teknoloji, düşünülenler ile gerçekleştirilenler arasındaki “deneysel mesafeleri” alabildiğine kısaltıyor. Tasarlanmış bir ürün ya da metodun model üzerinde ve pilot tesislerde denenmesi gibi ara işlemleri azaltarak “nihai amaca” ulaşılmasının yollarını kısaltıyor.Prof.Dr. Mehmet Toner’in belirttiği gibi, gelişmişlik düzeyini, fikirlerin ürün ve metoda dönüştürme düzeyi belirliyor. Fikirlerin ürün ve metoda dönüştürülmesinin bir sonraki adımını “güçlendiren yenilikler” kapsamında ürün ve metotların maliyetini kitlelerin satın alabileceği düzeye indirmeyi gerektiriyor. Güçlendiren yeniliklerle ürünlerin kitleselleşmesi, özellikle platform yapılarla hız kazanıyor.

Yeni İşbirlikleri Fırsatlarını Artırıyor

Ulaşabilirlik ve erişilebilirlik olanaklarının artması, “uzaktan kumanda” yapabilme; insanların birbirini “gözle ve sözle denetleme alanının genişlemesi”; değişik yerlerdeki bireyler ve kurumlar arasında “sinerjik etki yaratacak işbirlikleri” fırsatlarını artırıyor. Doğru seçimi yapılan bireylerin ya da kurumların eşleşmesi rekabet gücü yaratmanın özünü oluşturuyor.Yeni işbirlikleri, yeni çıkar dengelemeleri, yeni gelişme alanları yaratabileceği gibi, çatışmaların da kaynağı olabilir; o nadenle büyük özen ve dikkat istiyor.

Yeni İş Yapma Metotları

Geliştirilmesini Sağlıyor

Sayısal teknolojiler;

* İş süreçlerini daha hızlı, daha etkili ve daha verimli hale getiriyor.

* Yaşamın bütün alanlarını, iş süreçlerini ve işgücü profillerini değiştiriyor.

* Gıdalarımızı, beslenme tarzlarımızı, sağlık algımızı, dinlenme ve eğlenme anlayışımı değiştiriyor.

* İnternet erişiminin hızlanması, siber güvenlik alanlarının genişlemesi, IoT olanaklarını artırıyor; bağlantılılıkta sinerjik etkilerin ölçeği büyüyor.

* Yapay zeka, robotlar ve otonom uygulamalar; yeni iş yapma tarzları gerektiriyor,

Bütün bu gelişmeler, dünün güneşi ile bugününün çamaşırını kurutamayacağımızı gösteriyor…İş yapma tarzlarımızı yeniden tanımlamak ve kurgulamak zorundayız.

Eğilimleri ve olası etkiledini gelecek hafta da sürdüdeceğiz…

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle