Bildiğini bilenin arkasından gidiniz

18.07.2018 06:00

Bildiğini bilenin arkasından gidinizBildiğini bilenin arkasından gidin derler çünkü o insan sizi doğru yola sevk eder.
Doğruyu bilmeyeni ama biliyormuş gibi yapanı da uyarınız. Çünkü onun vereceği
yanlış bir bilgi bir veya bir çok yaşama zarar verebilir. Doğru bilgi paylaşıldıkça
çoğalır ve yanlış olan bilginin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Ama ne yazık ki bilime ve bilgiye önem verseydik, Osmanlı da Ali Kuşçu'nun
rasathanesi yıktırılır mıydı? Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Piri Reis (1465
doğumlu, Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik
kitabıyla tanınır) boynu vurularak idam edilir miydi? Hazerfan Ahmet Çelebi:
Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Türk
bilginidir. 4. Murat "Bu kadar bilgili ve becerikli biri tehlikelidir. Böyle kimselerin
bekası caiz değildir" diyerek Cezayir'e sürgün ettirir miydi? Bilginin yayılmasına en
etkili araç olan Matbaa, 1450 yılında Alman Johann Gutenberg tarafından
bulunmuştur. 220 yıl sonra Osmanlı matbaayla tanışmıştır. İlk Türk matbaacısı
İbrahim Müteferrika'dır. Lale devri olarak bilinen dönemde 1726 yılında ilk Türk
Matbaası kurulmuştur. Ülkemize matbaanın bu kadar geç gelmesinin nedenleri dinsel
tutuculuktan ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okur yazar oranının
yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın yaygın bir
meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışıdır. Derlerse de sizler
inanmayın. Çünkü; hükmedenler bilgili ve neden, niçin, nasıl sorusunu soracak
nesillerin yetişmesini istememişlerdir be cancağızlarım. Çok bilmekte bir şey ifade
etmez eğer bildiğini uygulamıyorsan o bilginin kimseye bir faydası olmaz. Çok güzel
söz de uygulayanlarında durumu ortada be cancağızım. Bilgini insanlarla paylaşman
engelliyorlarsa ne yapabilirsin? Halkın bilgilenmesine yardımcı olan gazete yazarları,
yazılarından dolayı ceza alıyorsa: Matbaanın olmasının yararını bana nasıl izah
edebilirsin? Uygulanamayan bilgi eşeğin sırtında taşıdığı kitaplardan; eşeğin bir
fayda görmemesiyle eşittir be cancağızım.

Bilgi, bilgili insanları alçak gönüllü yapar. Nedeniyse; bilmenin ve öğrenmenin sınırı
yoktur, çünkü insan öğrendikçe öğrenmek ister. Bildiğini zanneden insanları ise
böbürlendirir. Elbette her şeyi bilmemizin imkanı yoktur. Çünkü insan ömrü bilgeliğe
varacak kadar uzun değildir. Unutulmaması gereken: Bilmediğini bilmektir.
Bilmemek ayıp değildir. Bilmemek ve öğrenmemek büyük kayıptır be cancağızlarım.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle