Bildiğini bilenin arkasından gidiniz.

17.07.2018 06:00

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz.Bildiğini bilenin arkasından gidin derler çünkü o insan sizi doğru yola sevk eder.

Doğruyu bilmeyeni ama biliyormuş gibi yapanı da uyarınız. Çünkü onun vereceği

yanlış bir bilgi bir veya bir çok yaşama zarar verebilir. Doğru bilgi paylaşıldıkça

çoğalır ve yanlış olan bilginin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Ama ne yazık ki bilime ve bilgiye önem verseydik, Osmanlı da Ali Kuşçu'nun

rasathanesi yıktırılır mıydı? Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Piri Reis (1465

doğumlu, Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik

kitabıyla tanınır) boynu vurularak idam edilir miydi? Hazerfan Ahmet Çelebi:

Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Türk

bilginidir. 4. Murat "Bu kadar bilgili ve becerikli biri tehlikelidir. Böyle kimselerin

bekası caiz değildir" diyerek Cezayir'e sürgün ettirir miydi? Bilginin yayılmasına en

etkili araç olan Matbaa, 1450 yılında Alman Johann Gutenberg tarafından

bulunmuştur. 220 yıl sonra Osmanlı matbaayla tanışmıştır. İlk Türk matbaacısı

İbrahim Müteferrika'dır. Lale devri olarak bilinen dönemde 1726 yılında ilk Türk

Matbaası kurulmuştur. Ülkemize matbaanın bu kadar geç gelmesinin nedenleri dinsel

tutuculuktan ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okur yazar oranının

yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın yaygın bir

meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışıdır. Derlerse de sizler

inanmayın. Çünkü; hükmedenler bilgili ve neden, niçin, nasıl sorusunu soracak

nesillerin yetişmesini istememişlerdir be cancağızlarım. Çok bilmekte bir şey ifade

etmez eğer bildiğini uygulamıyorsan o bilginin kimseye bir faydası olmaz. Çok güzel

söz de uygulayanlarında durumu ortada be cancağızım. Bilgini insanlarla paylaşman

engelliyorlarsa ne yapabilirsin? Halkın bilgilenmesine yardımcı olan gazete yazarları,

yazılarından dolayı ceza alıyorsa: Matbaanın olmasının yararını bana nasıl izah

edebilirsin? Uygulanamayan bilgi eşeğin sırtında taşıdığı kitaplardan; eşeğin bir

fayda görmemesiyle eşittir be cancağızım.

Bilgi, bilgili insanları alçak gönüllü yapar. Nedeniyse; bilmenin ve öğrenmenin sınırı

yoktur, çünkü insan öğrendikçe öğrenmek ister. Bildiğini zanneden insanları ise

böbürlendirir. Elbette her şeyi bilmemizin imkanı yoktur. Çünkü insan ömrü bilgeliğe

varacak kadar uzun değildir. Unutulmaması gereken: Bilmediğini bilmektir.

Bilmemek ayıp değildir. Bilmemek ve öğrenmemek büyük kayıptır be cancağızlarım.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle