ASGARİ ÜCRET

07.01.2016 09:48

ASGARİ ÜCRETGeçtiğimiz iki genel seçimde siyasi partilaerin en fazla dile getirdikleri vaatlerin başında ise" asgari ücretin yükseleceği üzerine" verilen sözler geliyordu.

AK Parti 1 Kasım genel seçimlerine asgari ücretin net 1300TL'ye yükseleceği vaadiyle girmişti ve 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bu vaadi gerçekleştirdi. Rsmi gazetede yayınanan Asgari

Ücret Tespit komisyonu kararı ve işveren temsilcilerinin muhalefet şerhiyle 2016 yılı için asgari ücret brüt 1647 TL oldu. İşveren temsilcileri enflasyon oranı üzerindeki bu artışın ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve maliyetin yükselmesi nedeniyle kayıt dışılığın artacağını vurguladılar.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesi herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı olduğunu belirtir. Bir çok uluslararası sözleşme de bireyin çalışma ve adil bir ücret hakkı olduğuna atıfta bulunarak asgari ücret uygulaması için için bir anlamda evrensel bir çerçeve oluşturuyor.

Ulusal bir asgari ücretin belirlendiği ilk kanun 1894 tarihli İş Kanunu ile Mevzuata girse de uygulamaya 1951'e kadar geçemedi.

1951'den 1967'ye kadar geçen süre içinde de asgari ücret mahalli komisyonlar tarafından belirlendi. Günümüze kadar bir çok değişiklikle varlığını sürdüren Asgari Ücret Tespit K;omisyonu uygulaması 1967'den sonra başlıyor.

Türkiye'de çalışanların en az %43'ünün asgari ücretin %105'inden daha az gelire sahip olması nedeniyle asgari ücret belirleme, Türkiye için sonuçları açısından diğer ülkelerden daha da fazla öneme sahiptir.

Türkiye ekonomisi her vatandaşın cebindeki 1,5 kat arttıracak kadar büyümesine rağman 1969'da asgari ücret alan bir birey 2015'te reel olarak sadece %50 fazlasını alabilirdi. Türkiye'de asgari ücrette ve onun yakınında çalışan kişi sayısınnın fazlalığını dikkate aldığımızda sadece bu tablo bile Türkiye'de gelirin çok da adaletli bölüşülmediğini gösteriyor. Sonuç olarak asgari ücret seviyesi belirlemede enflasyn oranının dikkate alındığını fakat büyümeden fazla pay alınmadığını görmek mümkün.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort
tekirdağ escort tokat escort trabzon escort alanya escort hatay escort