ALPU

10.04.2019 09:07

ALPU21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 49 ildeki 141 ova “Büyük Ova Koruma Alanı” olarak belirlendi. Eskişehir’den de üç ova bu kapsama alındı: Alpu, Günyüzü Ayvalı ve İnönü ovaları.

Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı bu karar ile ilgili olarak, “Bu ovalarımız artık 'Tarımsal SİT' gibi korunacak. Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ovaların “Tarımsal Sit” kapsamına alınması ile;

  • Tarımsal potansiyeli yüksek önemli tarım arazileri korunacak,

  • Mevcut yerleşimler muhafaza edilecek, yeni yerleşimlere kesinlikle izin verilmeyecek,

  • Amaç dışı kullanımlar önlenecek,

  • Tarımsal yapılar da ova bütünlüğünü korumak amacıyla ova sınırı dışına yönlendirilecek,

  • Tarım arazilerinin spekülatif yatırım amaçlı alınıp satılması önlenecekti.

Bir santimetrekaresi yaklaşık bin yılda oluşan topraktan, ülkemiz genelinde yılda yaklaşık 100 bin hektar tarım toprağının, amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olduğu düşünüldüğünde; yapılan düzenleme umut vericiydi.

Ancak, birkaç ay sonrasında, bir kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından, Alpu Ovası üzerine ne yazık ki bir kömür yakıtlı termik santral kurulup işletilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

Bakanlar Kurulu kararından yaklaşık bir yıl sonra da Eskişehir Toprak Koruma Kurulunun bazı üyeleri tarafından, Alpu Ovasının “Tarımsal Sit” statüsünden çıkarılması önerildi. Bu toplantıda bazı kurum temsilcilerinin duyarlı çevreci duruşları sonucunda ovanın statüsü korundu. Ancak aynı ay içinde, kurulun karar alma süreçlerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi ve karar alma koşulları kolaylaştırıldı. Kurul tekrar toplanarak, tekrar bu alanı tarım dışına çıkarma talebi yaptı ve karar maalesef salt çoğunlukla kabul edildi.

Bundan sonraki süreçte, bölgenin çevre düzeni planları termik santrale uygun hale getirildi, termik santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, “olumlu” görüşle çok kısa bir sürede hazırlandı ve santrale yatırım izni alındı. Ancak enerji piyasasındaki büyük oyuncular, Eskişehir’deki bu çetin mücadeleyi gördüler ve santral İhalesi tam 6 kez ertelenmek zorunda kaldı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma bilinci ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi meslek odaları başta olmak üzere çok sayıda STK ve belediyeler tarafından, birçok yanlışı içinde barındıran haksız ve hukuksuz termik santral talebi yargıya taşındı. Termik santralin yapılmasının iptal edilmesi için eylemler, protestolar gerçekleştirilerek, termik santralin yapılması durumunda; havamıza, suyumuza, doğaya ve kentte yaşayan tüm canlılara, telafi edilemez zararlar vereceğine, üretimin halen devam ettiği yaşayan bir ovayı yok edeceğine dikkat çekildi.

Bu sürecin her aşamasında, bilinçli Eskişehir halkının desteği ve katılımı da yoğun ve etkili oldu. Yine Eskişehir halkının yakından takip ettiği davaların son duruşmaları da geçtiğimiz hafta içinde Eskişehir’de yapıldı. Her ne kadar hukuk süreci halen devam etse de daha öncesinden mücadele kararı vermiş olan başta Alpulular olmak üzere Eskişehir halkı, 31 Marttaki yerel seçimlerde, sandıkta, bu kararını ve tavrını bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Yapılması için ısrar edilen kömürlü termik santralden artık vazgeçilmelidir.

Yorumlar (1) / Onay bekleyen (0)

Yorum Ekle

Tayyyip

12 Nisan 2019 13:42
Akp bir rant partisidir. Ülkenin toprağı, gelişmesi, güçlenmesi umurlarında değildir. Örnek İstanbul.
konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort