“Kadın da, üreme sağlığı sorunu Erkek’ten üç kat daha fazladır”

02 Şubat 2015 02:00
“Kadın da, üreme sağlığı sorunu Erkek’ten üç kat daha fazladır”

Kadınlarda üreme sağlığı sorunları en fazla erişkinlik döneminde görülmekle birlikte, gebelikle anne rahmindeyken başlamakta yaşamının son yıllarına kadar devam etmektedir.Toplumu oluşturan kadınlarımızı da unutmamak gerekir. Çünkü, onlar yaşamın olmazsa olmazlarıdır. Fedakarlıkları, cefakarlıkları, duyarlılıkları, fikirleri ve üretkenlikleri ile daima erkeğinin yanında ve toplumun gelişmesi, yükselmesi için çalışır, didinirler. Peki, biz onlara ne veriyoruz? Ne verdiğimiz, neler verdiğimiz ortada!. Mutluluğu az veriyoruz, mutsuzluğu ise işte böyle.Kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri? Üreme Sağlığı.. Üreme Sağlığı nedir? Sorunları nelerdir? Kadınlarımızda çok görülen bir sorun neden acaba? Bu sorunları çözmek için neler yapılmalı?İşte bu konudaki tüm sorularımızı Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nebahat Özerdoğan'a sorduk. Bakın Doç. Dr. Özerdoğan sorularımızı nasıl yanıtladı, bizleri nasıl aydınlattı.-Kolay gelsin, son günlerde çoğu kadınımız, üreme sorunlarından yakınıyorlar. Acaba Kadın Üreme Sağlığı nedir? Bizi kısaca bilgilendirir misiniz?-Dünya Sağlık Örgütü Sağlığı "Yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali" olarak tanımlamış. Üreme sağlığı ise özellikle kadın sağlığının çok önemli bir boyutu olup "Üreme sisteminde ve fonksiyonlarında sadece hastalık ve sakatlığın bulunmayışı değli, bir bütün olarak fiziksel, ruhsal, ve sosyal yönden bütünüyle iyi olma durumu" şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda kadının doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamı, üreme yeteneği ve bu yeteneğini kullanıp kullanmayacağı ve ne zaman, ne sıklıkla kullanacağı konusunda karar verme özgürlüğünün olması demektir.-Peki üreme sorunlarınelerdir?-Kadınlarda üreme sağlığı sorunları en fazla erişkinlik döneminde görülmekte ve gebelikle birlikte anne rahmindeyken başlamakta yaşamının son yıllarına kadar devam etmektedir. Kadınlar her dönemde biyolojik özelliklerinden kaynaklı doğurganlık fonksiyonları ve kadın erkek arasında var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle pekçok sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kadınlar, bazı insan haklarını kullanamamakta, toplumsal statüsü olumsuz etkilenmekte, erkek karşısında eğitim, meslek edinme, yasal haklar ve karar alma mekanizmalarında dez avantajlı duruma düşmektedir.-Erişkinlik döneminde en sık yaşanan problemler nelerdir?-Gebelik, doğuma ilişkin sorunlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, üreme organlarının enfeksiyonları, şiddete maruz kalma gibi durumları sayabiliriz. Menopozal dönem olarak adlandırıdğımız erişkinlikten yaşlılığa geçiş döneminde de menopoz şikayetleri ile birlikte üreme ve meme kanserlerinin görülme sıklığı artmakta osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırıklar ve idrar kaçırma problemleri görülmektedir. Sorunlar erkeklerle kıyaslandığında kadınlarımız daha fazla yaşamaktadır.-En önemli sorun nedir?-Kadınlarda üreme sağlığı sorunları erkeklerle karşılaştırıldığında üç kat daha fazla görülmektedir. Kadın gebelik ve doğumla ilgili gelişebilecek birçok problemle karşı karşıya kalıyor. Ne yazık ki bugün Gebelik ve doğum komplikasyonlarına bağlı olarak her yıl dünyada 289 bin, Türkiye'de 260 kadın yaşamını kaybediyor. Bir diğer temel neden de, kadınların kendi yaşamları ve bedenleri üzerinde kontrollerinin olmaması. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kadın eğitim hakkından, çalışma yaşamında yer alamamaktadır.-Üreme sağlığı sorunlarını çözümlemek için, birkaç cümle ile neler yapmalıyız? Ne dersiniz?-Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadının toplumsal statüsünün güçlendirilkesini sağlayan politikaların uygulanması ile pekçok sorunun çözümünü kolaylaştıran bir temelin oluşumu sağlanacaktır.-Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tabi ki pekçok çalışmalarınız oluyor, biliyoruz..-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda bir akademisyen olarakg örev yapmaya başladığımda kadınların üreme sağlığı sorunlarının çözümüne nasıl katkı verebilirim, nasıl yararlı olabilirim diye düşündüm. Bu nedenle bizzat kendim sivil toplum örgütleri ve belediyelerle işbirliği yaparak beldevlerinde, muhtarlıklarda ve köylerde kadınları bu konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmaları yaptım ve yapmaktayım. Yine kadın üreme sağlığı alanındaki sorunları belirlemeye ve çözüm sağlamaya yönelik projeler ve araştırmalar yapmaktayım. Ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerimizle birlikte, onlarında bu konudaki duyarlılıklarını geliştirmek, mesleki becerilerini arttırmak için ortaöğretim kurumlarında, beldeevlerinde, Eskişehir'de bulunan mevsimlik işçilerin barındığı çadır kentlerde ergenlik dönemindeki ve erişkin kadınlara yönelik kadın sağlığı eğitimleri yaptık ve yapıyoruz.-Son olarak mesajınız nedir?-Bütün Dünyada kaınlar cinsiyetleri nedeniyle, sadece kadın oldukları için ayrımcılığa uğramasın, şiddete maruz kalmasın ve öldürülmesin. Üremeyle ilgili fonksiyonları, annelik nedeniyle yaşamını kaybetmesin.-Peki, Eskişehir'de yaşamaktan memnun musunuz?-Eskişehir insanları, rengi ve dokusuyla yaşamak için güzel bir şehir.-Teşekkürler. Herşey gönlünüzce olsun. Üreme sağlığı, özellikle kadın sağlığının çok önemli bir boyutu olup "üreme sisteminde ve fonksiyonlarında hastalık ve sakatlığın bulunmayışı değil bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyi olma durumu" şeklinde ifade edilmektedir.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumlar editör onayından sonra görünecektir.

Yorum Ekle

konya bayan escort eskisehir bayan escort samsun bayan escort aydin bayan escort gaziantep bayan escort