İHALE İPTAL EDİLMELİDİR

08 Kasım 2018 11:56
İHALE İPTAL EDİLMELİDİR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Eskişehir’e kurulması planlanan Alpu Termik Santrali ihale sürecinin sayısız uzatmaya rağmen tamamlanamadığı vurgulanarak, “Yaşanan gelişmeler, şartnameye esas veri ve değerlerin tümden değişmesi karşısında, ihale kararının geri alınması ve baştan beri yanlış olan özelleştirme sürecinin sona erdirilmesi gerektiği açıktır” ifadelerine yer verildi.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 22.09.2017 tarih ve 2017/89 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 31.12.2020 tarihine kadar “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen Eskişehir, Alpu ilçesi sınırları içerisinde bulunan kömür rezerv alanı ile ilgili 26.09.2017 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ilanı ile başlayan ihale süreci, sayısız uzatmaya rağmen tamamlanamadı.

Son olarak 17 Ekim 2018 tarihine bırakılmış olan ihale, yeni bir kararla 07.02.2019 tarihine uzatıldı. Böylelikle, ihalenin ilk ilan tarihinden 17 ay sonra tamamlanması öngörülmüş oldu.

Başta yerel yönetimler olmak üzere, Eskişehir bölgesinin tepkisini çeken termik santral projesi, 2016 yılında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen bir maddeye dayalı olarak uygulanmaya konuldu. Yerel linyitin bedelsiz olarak özel şirkete devri karşılığında termik santral yapılmasını öngören yasal düzenleme çok tartışma yaratmasına rağmen, uygulanmaya devam ediyor.

Atıl durumda bulunan kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yatırım maliyetine katlanılmaksızın elektrik üretim santrali yaptırılması gerekçesiyle savunulmaya çalışılan proje, Bakanlar Kurulu tarafından “büyük ova” statüsü tanınan ve çoğunluğu 1.sınıf mutlak tarım arazisi olan bir bölgede yapılmak isteniyor. Mevcut ve devam eden tarımsal üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesi kaçınılmaz olan termik santral projesine yöre sakinlerinin ikna olmaması ve ardı ardına gelen yargı kararları projenin iptal edileceğine dair bir umut yarattı.

Bu noktada, 2017 eylül ayında ve o dönemin koşullarına göre hazırlanan şartname ve eklerine göre tasarlanan ihalenin, 5 kez uzatılarak, bir buçuk yıl sonrasına ertelenmiş olması değerlendirilmelidir. İhale hukukunda hazırlık ve işlem süreci son derece önemlidir. Bir ihale için belirlenen özel koşulların, hazırlandığı dönem koşullarına uygun olması gerekir. Ancak, çeşitli nedenlerle sürecin uzaması halinde, ihale unsurlarının değişmesi söz konusu olduğundan, ihalenin eski koşullarla yürütülmesi ve tamamlanması hukuken mümkün olmayacaktır.

Alpu Termik Santrali ihalesi açısından bakıldığında da Eylül 2017 ile Şubat 2019 tarihleri arasında yaşanan gelişmeler, şartnameye esas veri ve değerlerin tümden değişmesi karşısında, ihale kararının geri alınması ve baştan beri yanlış olan özelleştirme sürecinin sona erdirilmesi gerektiği açıktır.

Yanı sıra, kamu varlığı olan linyit rezervlerinin, hiçbir belirli koşul öngörülmeksizin yaptırılması “planlanan” termik santral tarafından üretilmesi “planlanan” elektrik enerjisi bedeli karşılığında özelleştirilmek istenmesi, yöntem saptırması ile malul bir işlemi göstermektedir. ÇED süreci gibi zorlu ve yükümlülük getiren alan/işlemlerin “kamu” tarafından üstlenilerek yerine getirilmesi sonrasında, ihale yapılarak işin özel sektöre devredilmesi mümkün değildir.

Ötesinde, santralin teknolojisi, yapım koşul ve şartları, süre gibi temel unsurlara dair, iyi yönetim ve şeffaflık ilkeleri gereği kamuoyuna açıklanmış ve alıcılar tarafından kamuoyu önünde kabul edilmiş, sözleşme ve ilgili dokümanlara uyumu şerh düşülmüş koşullar belirlenmeksizin, salt elektrik satış fiyatı üzerinden bir ihaleye çıkılmış olması, üstün kamu yararına aykırılık göstergesidir.

Bu çerçevede, yasal ve maddi temeli bulunmayan ihale süreci ile özelleştirme kararından vazgeçilmesi, 1.sınıf tarım arazilerinin ülkenin bir numaralı önceliği olan gıda üretimine tahsis edilmesi, küresel ısınma nedeniyle azalan yağışlar nedeniyle varlığı giderek büyük önem kazanan yeraltı sularının kömürlü termik santral inadı nedeniyle boşa harcanmasına son verilmesi, bugüne kadar önemli ve anlamlı bir mücadele yürüten Eskişehir halkına bir müjde verilmesi gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak, ülke enerji politikasının başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırılması, toplumsal maliyetleri ile başa çıkılması imkânsız olan termik santral projelerinden bir bütün olarak vazgeçilmesi dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

Yorumlar (6) / Onay bekleyen (5)

Yorumlar editör onayından sonra görünecektir.

Yorum Ekle

hakan

09 Kasım 2018 05:45
termik santral yanlışından dönülmeli temiz havayı kirletmeyin

ottoman

08 Kasım 2018 18:34
bu baroların hiç pkk yı , teroristleri kınadığını gördünüz mü . ama türkiyeye yapılan tüm ve bütün yatırımlara itiraz , engelleme peşindeler .

bbc.

08 Kasım 2018 18:42
chp - barolar - ttb - disk - can hıraş itiraz ediyorsa demekki türkiye için "çok faydalı bir şey geçiktirmeden hemen yapılmalı .

Yalcin

08 Kasım 2018 15:39
Şimdi tamam olmuş santral gerçekten faydalı hükümetin her yaptığına karşı çıkan sevgili baromuz bunada hayır dediyse kesin faydalı bişey gereksizler yaaa sözde turkiyeyi temsil ediyorlar hiç inandırıcı degiller

Musti

08 Kasım 2018 15:36
Keşke cinayet işleyenleri, çocuk istismarcılarını, Fetöcüleri, Pkk lıları nasıl daha ağır cezalandırırız diye kafa yorsaydınız. Yani siyaset yerine işinizi yapsaydınız.

Can

08 Kasım 2018 13:18
Size mi soracağız sizler istanbul havalimanı da iptal edilmesini istersiniz ama terör sevgiliye gelince chp ye diyemezsiniz hep yi meclise niye soktun sizin amacınız niyetiniz belli ben sizleri bütün baroyu temsil ettiğine inanmıyorum