Türkiye'nin en fazla göç alan illeri

23.03.2017 09:15


1- Bayburt Aldığı göç: 16981 Verdiği göç: 6653 Net göç hızı(%): 121,5